Пословицы на идиш

Здесь мы можем поговорить о еврейских местечках, рассказать о тех, в которых жили наши родители, наши бабушки и дедушки. Приглашаем не только жителей еврейских местечек, но и всех, кому дорог и интересен этот исчезнувший мир, к нам на форум.

Пословицы на идиш

Сообщение Galina Orlova » 15 окт 2010, 22:47

1.

אַ באָק טאָר קײן גערטנער ניט זײַן און אַ בחור טאָר קײן שדכן ניט זײַן.

A bok tor kejn gertner nit zajn un a boxer tor kejn šatxn nit zajn.

Козёл не будет садовником, а парень - шадханом.2.

אַ באַרג מיט אַ באַרג קומען זיך ניט צונױף, אַ מענטש מיט אַ מענטש – יאָ.

A barg mit a barg kumen zix cunojf, a menč mit a menč – jo.

Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдётся.3.

אַ באַרימער איז גוט צו שמײַסן.

A barimer iz gut cu šmajsn.

Хвастуна хорошо хлестать.4.

אַ בדחן מאַכט אַלעמען פֿרײלעך און אַלײן איז ער אומעטיק.

A batxn maxt alemen frejlex un alejn iz er umetik.

Бадхен всех делает веселыми, а сам он грустный.5.

אַ בחור טאָר קײן שדכן ניט זײַן (און אַ הונט – קײן קצבֿ).

A boxer tor kejn šatxn nit zajn (un a hunt – kejn kacev).

Пустили козла в огород.6.

אַ ביסל און אַ ביסל װערט אַ פֿולע שיסל.

A bisl un a bisl vert a fule šisl.

Мало помалу миска станет полной. Копейка рубль бережёт.7.

אַ ביסל גערעדט, אַ סך געמיינט.

A bisl geredt, a sax gemejnt.

Не спеши языком, торопись делом.8.

אַ בלינד הינדל געפֿינט אױך אַ מאָל אַ קערנדל.

A blind hindl gefint ojx a mol a kerndl.

Слепая курочка также находит зёрнышко. Не было ни гроша, да вдруг алтын.9.

אַ גאָלדענער שליסל עפֿנט אַלע טירן.

A goldene šlisl efnt ale tir.

Золотой ключ открывает все двери. Золотой молоток и железные ворота отпирает.10.

אַ גאַסט אױף אַ װײַל זעט אױף אַ מײַל.

A gast af a vajl zet af a majl.

Гость недолго гостит, да много видит.


11.

אַ גבאי דערצײלט קײן מאָל ניט צו זײַן גבאות.

A gabe dercejlt kejn mol nit cu zajn gaboes.

Габбай никогда не рассказывает о своём ремесле.12.

אַ גוט װאָרט ברענגט אַ גוטן ענטפֿער.

A gut vort brejngt a gutn entfer.

Доброе слово приносит добрый ответ.13.

אַ גוט מאָרגן ברענגט אַ גוט יאָר.

A gut morgn brejngt a gut jor.

Доброе утро приносит добрый день.14.

אַ גוטן פֿרײַנד דערקענט מען אין דער נױט.

A gutn frajnd derkent men in der nojt.

Хорошего друга узнают в нужде. Друг познаётся в беде.15.

אַ גוטע התחלה איז אַ האַלבע אַרבעט.

A gute hasxole iz a halbe arbet.

Доброе начало – полработы.16.

אַ גוטער אָנהײב אַז אַ האַלבע אַרבעט.

A gutter onhejb az a halbe arbet.

Доброе начало полдела откачало.17.

אַ גוטער ליגן איז אױך אַמאָל װערט געלט.

A guter lign iz ojx amol vert gelt.

Хорошая ложь иногда тоже стоит денег.18.

אַ גנבֿ פֿון אַ גנבֿ איז פּטור.

A ganev fun a ganev iz poter.

Вор от вора избавляется.19.

אַ געבונדענעם שלאָגט מען ניט.

A gebundenem šlogt men nit.

Лежащего не бьют.20.

אַ געװױנשאַפֿט איז די צװײטע נאַטור.

A gevojnšaft iz di cvejte nature.

Привычка – вторая натура.


21.

אַ געשאָנקענעם פֿערד קוקט מען ניט אין די צײן.

A gešonkenem ferd kukt men nit in di cejn.

Дарёному коню в зубы не смотрят.22.

אַ גראָשן היט אָפּ דעם רובל.

A grošn hit op dem rubl.

Копейка рубль бережёт.23.

אַ גרױסער װאָלקן – אַ קלײנער רעגן.

A grojser volkn – a klejner regn.

Большое облако – маленький дождь. Много шуму из ничего. Гора родила мышь.24.

אַ גרױסער טאָג און גײט אױך אַװעק.

A grojser tog un gejt ojx avek

Даже большой день уходит.25.

אַ האַלבער אמת איז אַ גאַנצער ליגן.

A halber emes iz a gancer lign.

Половина правды – целая ложь.26.

אַ הון איז גוט צו עסן זאַלבע נאַנד – איך און די הון.

A hun iz gut cu esn zalbenand – ix un di hun.

Курицу хорошо кушать вдвоём – я и курица.27.

אַ הונט װאָס בילט בײַסט ניט.

A hunt vos bilt bajst nit.

Не всякая собака, что лает, кусает.28.

אַ הונט שיקט מען ניט אין יאַטקע אַרײַן.

A hunt sikt men nit in jatke arajn.

Пустили козла в огород.29.

אַ הערינג איז גענוג פֿאַר צען מענטשן – אַ הון קױם פֿאַר צװײ.

A hering iz genug far cen menčn – a hon kojm far cvej.

Селёдки хватает на десятерых, а курицы почти на двоих.30.

אַ װאָלף פֿאַרלירט זײַנע האָר, אָבער ניט זײַן נאַטור.

A volf farlirt zajne hor, ober nit zajn nature.

Волк теряет свои волосы, но не свой вид. Сколько волка не корми, он все в лес смотрит.


31.

אַ װאָרט איז אַזױ גוט, װי אַ חתימת־יד.

A vort iz azoj gut, vi a xsimes-jad.

Уговор дороже денег.32.

אַ װאָרט איז װי אַ פֿײַל – בײדע האָבן גרױסע אײַל.

A vort iz vi a fajl – bejde hobm grojse ajl.

Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.33.

אַ װאָרט איז ערגער פֿון אַ פּאַטש.

A vort iz erger fun a pač.

Слово тяжелее оплеухи.34.

אַ װאָרט קען מען ניט צוריקנעמען.

A vort ken men nit curiknemen.

Слово нельзя забрать обратно.35.

אַ װאַרשעװער איז נאָר קלוג ביז די ראָגאַטקעס.

A varšever iz nor klug biz di rogatkes.

Варшавянин умён только до городской заставы.36.

אַ װײַב און אַ פֿערד באָרגט מען נישט אַװעק.

A vajb un a ferd borgt men ništ avek.

Жену и лошадь не одалживают.37.

אַ װײַב מאַכט פֿונעם מאַן אַ נאַר און אַ האַר.

A vajb maxt funem man a nar un a har.

Жена делает мужа дураком и господином. Ищите женщину!
Galina Orlova
 
Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:06

Сообщение Galina Orlova » 15 окт 2010, 22:49


38.

אַ װײַב שטעלט אױף די פֿיס, און אַ װײַב וואַרף פֿון די פֿיס.

A vajb štelt af di fis, un a vajb varft fun di fis.

Жена ставит на ноги, и жена валит с ног.39.

אַ זײגער איז בעסער װי מזומן געלט – מזומן געלט גײט אַװעק און אַ זײגער שטעלט זיך אָפּ.

A zejger iz beser vi mezumen gelt – mezumen gelt gejt avek un a zejger štelt er op.

Часы лучше наличных денег, наличные деньги уходят, а часы отстают.40.

אַ חכם עסט כּדי ער זאָל לעבן, אַ נאַר לעבט כּדי ער זאָל עסן.

A xoxem est kedej er zol lebm, a nar lebt kedej er zol esn.

Умный кушает, чтобы жить, дурак живет, чтобы кушать.


41.

אַ חכם שװײַגט שטיל.

A xoxem švajgt štil.

Мудрец молчит тихо.42.

אַ חסרון די כּלה איז צו שײן.

A xisorn di kale iz cu šejn.

Недостаток невесты, что она очень красива.43.

אַ טאַנץ גײט ניט פֿאַר קײן עסן.

A tanc gejt nit far kejn esn.

Соловья баснями не кормят.44.

אַ טאַפּ אין װאָגן שאַט ניט.

A tap in vogn šat nit.

Попытка не пытка.45.

אַ טאָפּ, מיט װאָס ער קאָכט זיך אָן – שמעקט ער.

A top, mit vos er koxt zix on – šmekt er.

Горшок, с чем он варится - тем пахнет.46.

אַ טױבער האָט געהערט, װי אַ שטומער האָט דערצײלט, אַז אַ בלינדער האָט געזען, װי אַ קרומער איז גיך־גיך־גיך געלאָפֿן.

A tojber hot gehert, vi a štumer hot dercejt, az a blinder hot gezen, vi a krumer iz gix-gix-gix gelofn.

Глухой слышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как хромой быстро-быстро бежал.47.

אַ טראָפּן ליבע ברענגט אַמאָל אַ ים טרערן.

A tropm libe brejngt amol a jam trern.

Капля любви иногда приносит море слёз.48.

אַ יונג בײמעלע בײגט זיך אַן אַלטס ברעכט זיך.

A jung bejmele bejgt zix an alts brext zix.

Молодое дерево гнётся, старое – ломается.49.

אַ ייִד אַ למדן קאָן קײן אַ חסיד ניט זײַן און עם האַרץ קאָן קײן אפּיקורס ניט זײַן.

A jid a lamdn kon kejn a xosid nit zajn un amorec kon kejn epikojres nit zajn.

Учёный еврей не может стать хасидом, а невежа – безбожником.50.

אַ ייִד און אַ װאָלף גײען ניט אַרום לײַדיק.

A jid un volf gejen nit arum lajdik.

Волка ноги кормят.

51.

אַ ייִד איז יעדן גרױס אין די אױגן.

A jid iz jedn grojs in di ojgn.

Еврей каждому велик в глазах.52.

אַ ייִד ענטפֿערט תּמיד פֿאַרקערט: זאָגט מען אים "שלום־עליכם", ענטפֿערט ער "עליכם־שלום".

A jid entfert tomid farkert: zogt men “Šolem-alejxem”, entfert er “Alejxem-šolem”.

Еврей всегда отвечает наоборот: говорят «мир вам», отвечает «вам мир».53.

אַ לאָך מאַכט דעם גנבֿ.

A lox maxt dem ganef.

Дыра делает вора. Плохо не клади, вора в грех не вводи.54.

אַ ליגנער גלײבט ניט קײנעם.

A ligner glejbt nit kejnem.

Лжец не верит никому.55.

אַ ליגנער מוז האָבן אַ גוטן זכּרון

A ligner muz hobm a gutn zikorn.

Лжец обязан иметь хорошую память.56.

אַ לעפֿל דזעגעכץ אין אַ פֿעסל האָניק.

A lefl dzegexc in a fesl honik.

Одна ложка дёгтя портит бочку мёда.57.

אַ מאָל איז אַ װײַב װי אַ הונט אין הױז.

Amol iz a vajb vi a hunt in hojz.

Иногда жена как собака в доме.58.

אַ מבֿין װי אַ חזיר אױף הײװן.

A mejvn vi a xazer af hejvn.

Знаток как свинья на дрожжах.59.

אַ מוטער מוז האָבן אַ גרױס פֿאַרטעך, די חסרונות פֿון די קינדער פֿאַרדעקן.

A muter muz hobm a grojs fartex, di xesrojnes fun di kinder fardekn.

Мать обязана иметь большой фартук, чтоб недостатки детей скрывать.60.

אַ מײַסטער װערט ניט געבױרן.

A majster vert nit gebojrn.

Не боги горшки обжигают.


61.

אַ מכּה איז גוט בײַ יענעם אױפֿן האַלדז.

A make iz gut ba jenem afn haldz.

Язва хороша у другого на шее.62.

אַ מכּה איז גוט בײַ יענעם אונטערן אָרעם.

A make iz gut ba jenem untern orem.

Язва хороша у другого под рукой.63.

אַ ממזר מעג מען זײַן און קלוג זאָל מען זײַן.

A mamzer meg men zajn un klug zol men zajn.

Пройдохой можно быть, а умным надо быть.64.

אַ מענטש איז געגליכן צו אַ שוסטער: אַ שוסטער דאַרף האָבן אַ װײַב און אַ מענטש דאַרף אױך האָבן אַ װײַב.

A menč iz geglixn cu a šuster: a šuster darf hobm a vajb un a menč darf ojx hobm a vajb.

Человек подобен сапожнику: у сапожника должна быть жена и у человека также должна быть жена. Без жены как без рук.65.

אַ מענטש איז װי אַ סטאָליער – הײַנט לעבט ער, מאָרגן שטאַרבט ער.

A menč iz vi a stoljer – hajnt lebt er, morgn štarbt er.

Человек как столяр – сегодня живёт, а завтра умирает.66.

אַ נאָדל קען מען אין קײן זאַק ניט באַהאַלטן.

A nodl ken men in kejn zak nit bahaltn.

Шила в мешке не утаишь.67.

אַ נאַר איז תּמיד אַ בעל־גאװה.

A nar iz tomid a bal-gajve.

Глупец всегда гордец.68.

אַ נאַר איז ערגער פֿאַר אַ רשע.

A nar iz erger far a roše.

Вор хуже злодея. Простота хуже воровства.69.

אַ נאַר גיט, אַ קלוגער נעמט.

A nar git, a kluger nemt.

Дурак даёт, умный берёт.70.

אַ נאַר האָט מען אַ שײן װײַב.

A nar hot men a šejn vajb.

У дурака красивая жена.


71.

אַ נאַר װאַקסט אָן רעגן.

A nar vakst on regn.

Дурак растёт без дождя.72.

אַ נאַר טאָר מען קײן האַלבע אַרבעט ניט װײַזן.

A nar tor men kejn halbe arbet nit vajzn.

Дураку полработы не показывают.73.

אַ נאַר שאָקלט מיטן קאָפּ הינטער דער טיר.

A nar šoklt mitn kop hinter der tir.

Дурак в ответ качает головой за дверью.74.

אַ נײַער בעזעם קערט גוט.

A najer bezem kert gut.

Новая метла чисто метёт.75.

אַ סוחר טאָר קײן הונט ניט זײַן און אַ הונט אַ סוחר – אַװדאי ניט.

A sojxer tor kejn hunt nit zajn un a hunt a sojxer – avade nit.

Купец не может быть собакой, а собака, конечно, же, купцом.76.

אַ סך זמירות און װינציק <װײניק> לאָקשן.

A sax zmires un vincik <vejnik>lokšn.

Много песнопений и мало лапши. Игра не стоит свеч.77.

אַ פּאַטש איז לײַכטער צו באַקומען, װי צו געבן.

A pač iz lajxter cu bakumen, vi cu gebn.

Оплеуху легко получить, чем дать.78.

אַ פּאַטש אַפֿילו נאָך זיבן יאָר געדענקט זיך.

A pač afile nox zibm jor gedenkt zix.

Оплеуха даже через семь лет помнится.79.

אַ פּאַרך טאָר ניט זײַן קײן ראָש־הקהל.

A parx tor men nit zajn kejn roš-hakohol.

Парша не смеет быть главой общины.80.

אַ פּען איז גוט – אַז מע קען.

A pen iz gut – az me ken.

Перо хорошее – когда умеют.


81.

אַ פּען האָט צװײ שפּיצן, מע קאָן זיך צעשטעכן און יענעם.

A pen hot cvej špicn, me kon zix ceštexn un jenem.

У пера два острия, может расколоться и другое.82.

אַ פּרנס מעג זײַן גרױס װי אַ האָן, זיצט ער פֿאָרט אױבן אָן.

A parnes meg zajn grojs vi a hon, zict er fort ojbm on.

Содержатель может быть большим как петух, а сидит всё-таки на почётном месте.83.

אַ פֿעטער רבֿ און אַ מאָגערער גלח טױגן בײדע ניט.

A feter rov un a mogerer galex tojgn bejde nit.

Упитанный равин и худой поп, оба ни на что не годятся.84.

אַ פֿערד אױף פֿיר פיס ספּאָטיקעט זיך, בפֿרט אַ מענטש אױף אײן צינג.

A ferd af fir fis spotiket zix, bifrat a menč af ejn cung.

Конь о четырёх ногах, да и то спотыкается. И на старуху бывает проруха.85.

אַ פֿרױ האָט לאַנגע האָר און קורצן שׂכל.

A froj hot lange hor un kurcn sejxl.

У женщины волос длинный, а ум короткий.86.

אַ פֿרײַנד דערקענט מען אין נױט.

A frajnd derkent men in nojt.

Друзья познаются в беде.87.

אַ פֿרעמדן תּחת איז גוט צו שמײַסן.

A fremdn toxes iz gut cu šmajsn.

Чужую задницу хорошо хлестать.88.

אַ ציג האָט אויך אַ באָרד און איז ניט מער װי אַ ציג.

A cig hot ojx a bord un iz nit mer vi a cig.

Коза тоже имеет бороду и не более как коза.89.

אַ קאַטאָװעס איז אַ האַלבער אמת.

A katoves iz a halbe emes.

В каждой шутке есть доля правды.90.

אַ קאַץ אין הענטשקעס װעט קײן מײז ניט כאַפּן.

A kac in henčkes vet kejn majz nit xapm.

Кошка в перчатках мышей не ловит.


91.

אַ קאַץ זאָל מען פֿאַר קײן סאַרװער ניט מאַכן.

A kac zol men far kejn sarver nit maxn.

Кошку не следует делать распорядителем торжества.92.

אַ קאַץ קען אױך קאַליע מאַכן.

A kac ken ojx kalje maxn.

Кошка также может портить. Москва от копеечной свечи сгорела.93.

אַ קאַץ שיקט מען ניט נאָך פּוטער (און אַ הונט נאָך פֿלײש).

A kac šikt men nit nox puter (un a hunt nox flejš)

Кошку не посылают за маслом, а собаку за мясом. Пустили козла в огород.94.

אַ קו איז איבערן דאַך געפֿלױגן און האָט אַן אײ פֿאַרלױרן.

A ku iz ibern dax geflojgn un hot an ej farlojrn.

В огороде бузина, а в Киеве дядька.95.

אַ קוש אין פּיסקל, אַ שטאָך אין הערצל.

A kuš in piskl, a štox in hercl.

Мягко стелет, да жёстко спать.96.

אַ קינד איז ערגער װי אַ גזלן און מע מוז טאַנצן נאָך אױף זײַן חתונה.

A kind iz erger vi a gazlen un me muz tancn nox af zajn xasene.

Ребёнок хуже, чем злодея и обязан танцевать ещё на своей свадьбе.97.

אַ קינד אָן אַ פֿאָטער איז אַ האַלבער יתום, אָן אַ מוטער – אַ גאַנצער יתום.

A kind on a foter iz a halber josem, on a muter – a gancer josem.

Ребёнок без отца половина сироты, без матери – целая сирота.98.

אַ קלאַפּ פֿאַרגײט, אַ װאָרט באַשטײט.

A klap fargejt, a vort baštejt.

Шлепок проходит, слово остаётся.99.

אַ קלאָץ צו די יאָרן, אַז מיקיטקע איז אַ סטאַראָסטע.

A kloc cu di yorn, az Mikitke iz a staroste.

Без пастуха и овцы не стадо100.

אַ קללה איז ניט קײן טעלעגראַמע. זי קומט ניט אָן אַזוי גיך.

A klole iz nit kejn telegrame, zi kumt nit on azoj gix.

Проклятие – не телеграмма, она не доходит так быстро.

101.

אַ קניפּ בײַ דער באַק, די פֿאַרב זאָל שטײן.

A knip ba der bak, di farb zol štejn.

Щипок в щеку, чтобы краска стояла.102.

אַ קראַנקן פֿרעגט מען, אַ געזונטן גיט מען.

A krankn fregt men, a gezuntn git men.

Больного спрашивают, здоровому дают.103.

אַ קראַנקער מענטש און פֿעטע קו ברענגען נוצן ערשט נאָכן טױט.

A kranker menč un fete ku brejngen nucn eršt noxn tojt.

Больной человек и жирная корова приносят пользу только после смерти.104.

אַ שדכן מוז זײַן אַ ליגנער.

A šatxn muz zajn a ligner.

Шадхен должен быть лгуном.105.

אַ שװערע פֿראַגע קען מען אַרײַנלײגן אין אַ פּאַק און אָפּשיקן מיט קלײנער שנעלקײט.

A švere frage ken men arajnlejgn in a pak un opšikn mit klejner šnelkajt.

Тяжёлый вопрос можно запаковать и отослать малой скоростью.106.

אַ שיכּור קען זיך אױסשלאָפֿן, אָבער אַ נאַר קען ניט קליגער װערן.

A šiker ken zix ojsšlofn, ober a nar ken nit kliger vern.

Пьяный может выспаться, но дурак не может поумнеть.107.

אַ שיקסע בײַ אַ רבֿ קען אױך אַ שאלה פּסקענען.

A šikse ba a rov ken ojx a šajle paskenen.

Старого воробья на мякине не проведёшь. За одного битого двух небитых не дают.108.

אַ שלעכטע ראָד סריפּעט צום ערגסטן.

A šlexte rod skripet cum ergstn.

Глупая собака громко лает.109.

אַ שלעכטער שלום איז בעסער װי אַ גוטער קריג.

A šlexter šolem iz beser vi a gutter krig.

Худой мир лучше доброй ссоры.110.

אַ שם טובֿ איז בעסער װי אַן עבֿן טובֿ.

A šem tov iz beser vi evn tov.

Доброе имя лучше богатства.


111.

אַ שעמעװדיקער קען קײן למדן ניט זײַן.

A šemevdiker ken kejn lamdn nit zajn.

Стеснительный не может стать знатоком.112.

אַ שפּריכװאָרט, איז אַ װאָרװאָרט.

A šprixvort, iz a vorvort.

Пословица есть слово правды.113.

אַ תּחת מיט אַ פּנים קענען ניט זײן מחותּנים.

A toxes mit a ponem kenen nit zajn mexutonim.

Задница и лицо не могут стать сватьями. Гусь свинье не товарищ.114.

אַבי שטעקן – אַ הונט װעט מען שױן געפֿינען.

Abi štekn – a hunt vet men šojn gefiinen.

Лишь бы была палка, а собаку уже найдут.115.

אָדם אַ מענטש – שקאַרבעטקעס אַ בגד.

Odem a menč – škarbetkes a beged.

Адам – человек, и носки – одежда.116.

אָדם יסודו מאופֿר וסופֿו לאופֿר – בינו לבינו איז גוט אַ טרינק בראָנפֿן.

Odem jesojdoj meojfer vesojfoj leojfer - bejne-lebejne iz gut a trink bronfn.

Человек, основа его из праха, и конец его превратится в прах, между нами, хорошо бы и выпить.117.

אָדער גאָר אָדער גאָרנישט.

Oder gor oder gorništ.

Либо всё, либо ничего Или пан, или пропал. Семь бед – один ответ.118.

אױבן עס האָט דיך אַ קוש געגעבן אַ גנבֿ, צײל איבער דײַנע צײן.

Ojbn es hot dix a kuš gegebn a ganef, cejl iber dajne cejn.

Если тебя поцеловал вор, пересчитай свои зубы.119.

אױך מיר אַ קונץ זײַן אַ בעקער! מען נעמט אַ טײגל, מען מאַכט אַ בײגל.

Ojx mir a kunc zajn a beker! Men nemt a tejgl, men maxt a bejgl.

Какое чудо быть пекарем! Берут тесто и делают бублики.120.

אױס די אױגן – אױס דעם האַרצן.

Ojs di ojgn – ojs dem harcn.

С глаз долой – из сердца вон.


121.

אױסערלעכקײט פֿאַרפֿירט.

Ojserlexkejt farfirt.

Внешность обманчива.122.

אױף אַ יומטובֿדיקן טיש ס׳דאַרף זײַן געפֿילטע פֿיש.

Af a jomtevdikn tiš s’darf zajn gefilte fiš.

На праздничном столе должна быть фаршированная рыба.123.

אױף אַ יונגען בױם שפּרינגען אַלע ציגן,

Af a jungen bojm špringen ale cign.

На молодое дерево прыгают все козы.124.

אױף אַ טױטן לײב שפּרינגען האָזן.

Af a tojtn lejb špringen hozn.

По мёртвому льву прыгают зайцы.125.

אױף אַ צעריסענער פֿרײַנדשאַפֿט קען מען קײן לאַטע ניט לײגן

Af a cerisener frajndšaft ken men kejn late nit lejgn.

На разорванную дружбу не возможно поставить заплату.126.

אױף אַן אײגן קינד זײַנען די עלטערן בלינד.

Af an ejgn kind zajnen di eltern blind.

На собственного ребёнка родители слепы.127.

אױף גאָט דאַרף מען האָפֿן און אַלײן אױך ניט שלאָפֿן.

Af Got darf men hofn un alejn ojx nit šlofn.

На Бога надейся, а сам не плошай.128.

אױף דעם גנבֿ ברענט דאָס היטל.

Af dem ganef brent dos hitl.

На воре шапка горит.129.

אױף דער מצבֿה זײַנען אַלע ייִדן שײן.

Af der macejve zajnen ale jidn šejn.

На памятнике все люди прекрасны. О мёртвых – или хорошо, или ничего.130.

אױף װאָס פֿאַר אַ װאָגן מען זיצט, אַזאַ ניגון זינגט מען.

Af vos far a vogn men zict, aza nign zingt men.

В чужой монастырь со своим уставом не лезь.


131.

אױף יעדער זאַך איז דאָ דײַן צײַט.

Af jeder zax iz do dajn cajt.

Всему своё время.132.

אױף יעדער קשיא איז דאָ אַ תּירוץ.

Af jeder kaše iz do a terec.

На каждый вопрос есть оправдание.133.

אױף יענעם זעט ער אַפֿילו אַ פֿליג, אױף זיך – קײן העלפֿאַנד ניט.

Af jenem zet er afile a flig, af zix – kejn helfand nit.

На чужом он видит даже муху, на себе – ни слона.134.

אױף יענעמס קעשענע איז יעדער אַ בעל־צדקה.

Af jenems kešene iz jeder a bal-cdoke.

На чужом кармане каждый жертвователь.135.

אױף יענעמס שׂימחה האָט מען תּמיד אַ גוטן אַפּעטיט.

Af jenems simxe hot men tomid a gutn apetit.

На чужом веселье всегда хороший аппетит.136.

אױף מאָרגן זאָל גאָט זאָרגן.

Af morgn zol Got zorgn.

Успеешь напечалиться, когда беда навалится.137.

אױף נסים טאָר מען זיך ניט פֿאַרלאָזן.

Af nisim tor men zix nit farlozn.

На Бога надейся, а сам не плошай.138.

אױף שלום שטײט די װעלט.

Af šolem štejt di velt.

На мире стоит мир.139.

אױפֿן גנבֿ װאַרט דאָס שטריקל.

Afn ganef vart dos štrikl.

Виселица вора не минует. Быть бычку на верёвочке.140.

אומגליק בינדט צונױף, שלעכטיקײט מאַכט פֿרײַנדשאַפֿט.

Umglik bindt cunojf, šlextikejt maxt frajndsaft.

Разделённое горе – полгоря. На миру и смерть красна.* Чужое несчастье – половина утешения.


141.

אומעטום איז גוט, אין דער הײם איז נאָך בעסער.

Umetum iz gut, in der hejm iz nox beser.

В гостях хорошо, а дома лучше.142.

אַז אַ ביסל איז גוט, איז אַ סך נאָך בעסער.

Az a bisl iz gut, iz a sax nox beser.

Когда мало хорошо, а много ещё лучше. Кашу маслом не испортишь.143.

אַז אַ יונג מײדל נעמט אַן אַלטן מאַן, בלײַבט זי אַ יונגע אַלמנה.

Az a jung mejdl nemt an altn man, blajbt zi a junge almone.

Когда юная дева берёт старого мужа, то она остаётся молодой вдовой.144.

אַז אַ מאַמע שרײַט אױף איר קינד: ממזר! מעג מען איר גלײבן.

Az a mame šrajt af ir kind: mamzer! Meg men ir glejbn.

Когда мать кричит на своего ребёнка: пройдоха! Следует ей поверить.145.

אַז אַ מענטש פֿאַלט זאָגט אַפֿילו די שפּין אױף דער װאַנט עדות קעגן אים.

Az a menč falt zogt afile di špin af der vant ejdes kegn im.

Когда человек падает, то даже паук на стене свидетельствует против него.146.

אַז אַ מענטשן איז גוט, גײט ער זיך גליטשן אױף דעם אײַז.

Az a menčn iz gut, gejt er zix gličn af dem ajz.

Когда человеку хорошо, он идёт кататься на льду. Не было у бабы забот – да купила порося.147.

אַז אַ מענטשן קומט אַרײַן אין היץ, הערט ער ניט דעם דונער, זעט ער ניט דעם בליץ.

Az a menčn kumt arajn in hic, hert er nit dem duner, zet er nit dem blic.

Когда человек горячится, он не слышит грома и не видит молнии.148.

אַז אַ נאַר גײט אין מאַרק, פֿרײען זיך די סוחרים.

Az a nar gejt in mark, frejen zix di soxrim.

Когда дурак идёт на рынок, радуются торговцы.149.

אַז אַ נאַר האַלט די קו בײַ די הערנער קען זי אַ קלוגער מעלקן.

Az a nar halt di ku ba di herner ken zi a kluger melkn.

Когда дурак держит корову за рога, умному может её доить.150.

אַז אַ נאַר װאַרפֿט אַרײַן אַ שטײן אין ברונעם, װעלן אים צען קלוגע ניט אַרױסנעמען.

Az a nar varft arajn a štejn in brunem, veln im cen kluge nit arojsnemen.

Когда дурак бросает камень в колодец, десять умных его не будут вытаскивать.


151.

אַז אַ נאַר שװײַגט איז ער אַ חכם.

Az a nar švajgt iz er a xoxem.

Когда дурак молчит он мудрец.152.

אַז אַ קאַרגער צעהוליעט זיך, איז אַ פֿרעמד קערבל בײַ אים בלאָטע.

Az a karger cehuljet zix, iz a fremd kerbl ba im blote.

Когда скупой разгуляется и чужой рубль у него грязь.
Galina Orlova
 
Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:06

Re: Пословицы на идиш

Сообщение Galina Orlova » 15 окт 2010, 22:51

153.

אַז אַ קינד פֿאַלט, שטעלט דער מלאך די הענט אונטער.

Az a kind falt stelt der malex štelt di hent unter.

Когда ребёнок падает, то ангел подставляет свои руки.154.

אַז איך זע אַ שײן קינד, גײט מיר אױס דאָס חיות נאָך איר מאַמען.

Az ix ze a šejn kind, gejt mir ojs dos xajes nox ir mamen.

Когда я вижу красивого ребенка, я получаю удовольствие от его мамы.155.

אַז אָך און װײ צום געלעכטער.

Az ox un vej cum gelexter.

Смех сквозь слёзы.156.

אַז אַן אַלטער בחור שטאַרבט, האָבן מײדלעך אַ נקמה.

Az an alter boxer štarbt, hobm mejdlex a nekome.

Когда умирает старый холостяк, девушки мстят.157.

אַז גאָט גיט ברױט, גיבן מענטשן פּוטער.

Az Got git brojt, gibn menčn puter.

Когда Б-г даёт хлеб, люди дают масло158.

אַז גאָט װיל, שיסט אַ בעזעם.

Az Got vil, šist a bezem.

Когда Б-г хочет, и веник стреляет.159.

אַז גלאָז ברעכט זיך, איז אַ סימן אױף גוטן.

Az gloz brext zix, iz a simen af gutn.

Когда бьётся стекло – добрый знак.160.

אַז גנבֿים קריגן זיך, קומט אַרױס דער אמת.

Az ganovim krign zix, kumt arojs der emes.

Когда ссорятся воры, всплывает правда.


161.

אַז גנבֿים שלאָגן זיך, קומט אַרױס די גנבֿה.

Az ganovim šlogn zix, kumt arojs di gnejve.

Когда воры дерутся, всплывает кража.162.

אַז דאָס אומגליק דאַרף אײנעם טרעפֿן, טרעפֿט עס אים אױפֿן גלײַכן װעג.

Az dos umglik darf ejnem trefn, treft es im afn glajxn veg.

Когда несчастье должно произойти, то оно происходит на прямой дороге.163.

אַז דאָס מזל גײט, קעלבט זיך דער אָקס.

Az dos mazl gejt, kelbt zix der oks.

Когда придёт счастье – отелится бык.164.

אַז דאָס גליק שײַנט, איז מען גליקלעך.

Az dos glik šajnt, iz men gliklex.

Когда счастье тебе улыбается, ты счастлив.165.

אַז דאָס שלימזל גײט, גײט עס מיט אַלעמען.

Az dos šlimazl gejt, gejt es mit alemen.

Беда никогда не приходит одна. Пришла беда, отворяй ворота. На бедного Макара все шишки валятся.166.

אַז דו װעסט ניט האָרעװען, װעסטו ניט עסן.

Az du vest nit hodeven, vestu nit esn.

Без труда не вынешь и рыбку из пруда.167.

אַז דו װילסט זיך שױן הענגען, הענג זיך אױף אַ גרױסן בױם.

Az du vilst zix šojn hejngen, hejng zix af a grojsn bojm.

Когда уже хочешь повеситься, вешайся на большом дереве.168.

אַז די מױז איז זאַט איז דאָס מעל ביטער.

Az di mojz iz zat iz dos mel biter.

Когда мышь сыта и мука горька.169.

אַז די ערשטע שורה איז קרום געשריבן, טױג דער גאַנצּער בריװן אױף כּפּרות.

Az di eršte šure iz krum gešribm, tojg der gancer briv af kapores.

Когда первая строчка написано криво, то и письмо никуда не годится.170.

אַז די קעץ רײַסן זיך, פֿרײען זיך די מײַז.

Az di kec rajsn zix, frejen zix di majz.

Когда кошки дерутся - мыши радуются


171.

אַז דער אורח הוסט, פֿעלט אים אַ לעפֿל.

Az der ojrex hust, felt im a lefl.

Когда гость кашляет, ему не хватает ложки.172.

אַַז דער באַרג גײט ניט צו מחמד, מוז מחמד גײן צום באַרג.

Az der barg gejt nit cu Maxmed, muz Maxmed gejn cum barg.

Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе.173.

אַז דער הונט האָט געכאַפּט דאָס בײגל, זאָל ער שױן כאַפּן דעם סידור אױך.

Az der hunt hot gexapt dos bejgl, zol er šojn xapm dem sider ojx.

Когда собака поймала бублик, поймает также и сидур. Пропадать так с музыкой.174.

אַז דער װאָרעם זיצט איו כרײן, מײנט ער, אַז עס איז גאָר קײן זיסערס אױף דער װעלט ניט פֿאַראַן.

Az der vorem zict in xrejn, mejnt er, az es iz gor kejn zisers af der velt nit faran.

Когда червь сидит в хрене, то думает, что на свете слаще хрена нет.175.

אַז דער טאַטע איז אַ בעל־שם, איז דער זון אַ גולם.

Az der tate iz a balšem, iz der zun a gojlem.

Когда отец знаменит, то сын его болван.176.

אַז דער טאַטע איז אַ פֿורמאַן, פֿאַרשטײט דער זון אײנצושפּאַנען.

Az der tate iz a furman, farštejt der zun ajncušpanen.

Когда отец извозчик, то сын знает, как запрячь лошадь.177.

אַז דער ייִד גערעכט, כאַפּט ער ערשט קלעפּ.

Az der jid iz gerext, xapt er eršt klep.

Когда прав еврей, получает сперва шлепки.178.

אַז דער מאָגן איז זאַט, איז דער גאַנצער גוף לוסטיק.

Az der mogn iz zat, iz der gancer guf lustik.

Когда живот сыт, всё тело веселится.179.

אַז דער מאַן איז אַ רבֿ איז דאָס װײַב אַ רביצין.

Az der man iz a rov iz dos vajb rebecn.

Когда муж – раввин, то жена – раввинша.180.

אַז דער מענטש היט זיך, היט אים גאָט אױך.

Az der menč hit zix, hit im Got ojx.

Бережёного и Б-г бережёт.


181.

אַז דער סוף איז גוט, איז אַלץ גוט.

As der sof iz gut, iz alc gut.

Все хорошо, что хорошо кончается. Конец – делу венец.182.

אַז דער קראַנקער גײט צום דאָקטער װערט געהאָלפֿן – דאָקטער.

Az der kranker gejt cum dokter vert geholfn – dokter.

Когда больной идёт к доктору за помощью, то он доктор.183.

אַז דער רוח האָט גענומען די קו, זאָל ער שױן נעמען דאָס קעלבל אױך.

Az der ruex hot genumen di ku, zol er šojn nemen dos kelbl ojx.

Когда ч-рт взял корову, возьмёт также и телёнка. Пропадать, так с музыкой.184.

אַז דער שׂונא פֿאַלט, טאָר מען זיך ניט פֿרײען.

Az der sojne falt, tor men zix nit frejen.

Чужой бедой сыт не будешь.185.

אַז מען איז געזונט איז מען שױן רײַך.

Az men iz gezunt iz men šojn rajx.

Когда здоровы, то уже богаты.186.

אַז מען איז העכער, דערגרײסט מען צום בעכער.

Az men iz hexer, dergrejst men cum bexer.

Когда выше, возвеличивают бокал.187.

אַז מען איז צו גוט, צערײַסן די הינט.

Az men iz cu gut, cerajsn di hint.

Когда все хорошо, дерутся собаки.188.

אַז מען איז שולדיק דעם קירזשנער איז מען בעל־חובֿ איבערן קאָפּ.

Az men iz šuldik dem kiržner iz men balxojv ibern kop.

Когда виноват шапочник, то он должник голове.189.

אַז מען בלאָזט װערט קאַלט.

Az men blozt vert kalt.

Когда дует, холодно становится.190.

אַז מען בריט זיך אָפּ מיט הײסן, בלאָזט מען אױף קאַלטן.

Az men brit zix op mit hejsn, blozt men af kaltn.

Обжёгся на молоке, дует и на воду. Пуганая ворона и куста боится.


191.

אַז מען גיט, נעמט מען.

Az men git, nemt men.

Дают – бери, бьют – беги.192.

אַז מען גיט אַרױס פֿון אַ קאַץ, דאַרף מען זאָגן "מיאַו".

Az men gejt arojs fun a kac, darf men zogn “mjau”.

Когда выходишь из кошки, надо сказать «мяу».193.

אַז מען גײט גלײַך פֿאַלט מען ניט.

Az men gejt glajx falt men nit.

Когда идут прямо, то не падают.194.

אַז מען גלעט אַ קאַץ, פֿאַררײַסט זי דעם עק.

Az men glet a kac, farrajst zi dem ek.

Когда гладят кошку, вывернут ей хвост.195.

אַז מען גרײט אָן אום זומער, האָט מען אױף װינטער.

Az men grejt on um zumer, hot men af vinter.

Готовь сани летом, а телегу зимой.196.

אַז מע דאַרף דעם גנבֿ, נעמט אים מען אַראָפּ תּליה.

Az men darf dem ganef, nemt im men arop tlije.

Когда нужно вору, снимают его с виселицы.197.

אַז מען דערטראַכט ניט מיטן קאָפּ, דערלײגט מען מיט דער קעשענע.

Az men dertraxt nit mitn kop, derlejgt men mit der kešene.

Когда не додумывают головой, докладывают карманом.198.

אַז מען דערמאָנט זיך אין טױט איז מען ניט זיכער מיטן לעבן.

Az men dermont zix in tojt iz men nist zixer mit lebn.

Когда вспоминают о смерти, не уверены в жизни.199.

אַז מען האָט ברױט, װיל מען אַ קױלעטש.

Az men hot brojt, vil men a kojleč.

Чем больше есть, тем больше хочется.200.

אַז מען האָט ברױט, זאָל מען קײן זעמל <לעקעך> ניט זוכן

Az men hot brojt, zol men zeml <lekex> nit zuxn.

Когда есть хлеб, не ищут булочку <пряник>. От добра добра не ищут.

201.

אַז מען האָט ניט װאָס צו טאָן, נעמט מען זיך צו קהלשע זאַכן.

Az men hot nit vos cu ton, nemt men zix cu koholše zaxn.

Когда не имеют сделанного, присваивают себе общинные дела.202.

אַז מען האָט ניט װאָס צו טאָן, שלאָגט מען זיך קאָפּ אין דער װאַנט.

Az men hot nit vos cu ton, šlogt men zix kop in der vant.

Когда не знают что делать, бьются головой об стену.203.

אַז מען האָט מזל, דאַרף מען קײן חכם ניט זײַן.

Az men hot mazl, darf men kejn xoxem nit zajn.

Когда счастье есть, можно мудрецом не быть. Не родись красивым, а родись счастливым.204.

אַז מען האָט ניט אין קאָפּ, מוז מען האָבן אין די פֿיס.

Az men hot nit in kop, muz men hobn in di fis.

Когда нет в голове, обязательно есть в ногах.205.

אַז מען האָט ניט קײן ברױט, איז ערגער װי דער טױט.

Az men hot nit kejn brojt, iz erger vi der tojt.

Когда нет хлеба это хуже смерти.206.

אַז מען האָט ניט קײן סוס, מוז מען גײן צו פֿוס.

Az men hot nit kejn sus, muz men gejn cufus.

Когда нет лошади, нужно идти пешком.207.

אַז מען האָט ניט קײן פֿינגער, קאָן מען קײן פֿײַג ניט װײַזן.

Az men hot nit kejn finger, kon men kejn fajg nit vajzn.

Когда нет пальцев, невозможно фигу показать.208.

אַז מען האָט צו געבן, דאַרף מען געבן מיט אַ װאַרעמע האַנט.

Az men hot cu gebn, darf men gebn mit a vareme hant.

Когда дают, надо давать теплой рукой.209.

אַז מען גנבֿעט אַרױס דאָס פֿערד, פֿאַרשליסט מען די שטעל.

Az men ganvet arojs dos ferd, faršlist men di štel.

После драки кулаками не машутся.210.

אַז מען האָט קינדער אין די װיגן, זאָל מען זיך מיט דער װעלט ניט קריגן.

Az men hot kinder in di vign, zol men zix mit der velt nit krign.

Когда дети в колыбелях, следует с миром не сориться. Кто живёт в стеклянном доме, тот не должен бросать камень соседа.


211.

אַז מען האָט קינדער אין די װיגן, לאָזט מען לײַטן צופֿרידן.

Az men hot kinder in di vign, lozt men lajtn cufridn.

Когда дети в колыбелях, люди остаются довольными.212.

אַז מען האַקט האָלץ, פֿאַלן שפּענער.

Az men hakt holc, faln špener.

Лес рубят – щепки летят.213.

אַז מען װיל אַ הונט געבן אַ זעץ, געפֿינט מען אַ שטעקן.

Az men vil a hunt gebn a zec, gefint a štekn.

Когда хотят ударить собаку, то находят дубинку.214.

אַז מען װיל אַ סך, האָט מען גאָרנישט.

Az men vil a sax, hot men gorništ.

Когда хотят многого, не имеют ничего.215.

אַז מען װיל אָפּטאָן דעם בעל־עגלה אַ שפּיצל, גײט מען בײַם װאָגן צו פֿוס.

Az men vil opton dem balagole a špicl, gejt men bam vogn cufus.

Когда хотят покончить с извозчиком, идут пешком возле повозки.216.

אַז מען װיל האָבן קי, מוז מען האָבן מי.

Az men vil hobm ki, muz men hobm mi.

Любишь кататься, люби и саночки возить.217.

אַז מען װיל ניט אַלט װערן, זאָל מען זיך יונגערהײט אױפֿהענגען

Az men vil nit alt vern, zol men zix jungerhejt ufhejngen.

Когда не хотят стареть, нужно в молодости повеситься.218.

אַז מען װעט מכּות עסן, װעט מען קדחת קענען.

Az men vet makes esn, vet men kadoxes kenen.

Голодное брюхо к ученью глухо.219.

אַז מען זאָגט דעם אמת, פֿאַרשפּאָרט מען צו שװערן.

Az men zogt dem emes, faršport men cu švern.

Когда говорят правду, экономят на клятве.220.

אַז מען זאָגט משוגע – גלײב!

Az men zogt mešuge – glejb!

Когда говорит сумасшедший – верь!


221.

אַז מען זוכט, געפֿינט מען.

Az men zuxt, gefint men.

Кто ищет, тот всегда найдёт.222.

אַז מען זוכט חלה, פֿאַרלירט מען דערװײַל ברױט.

Az men zuxt men xale, farlirt men dervajl brojt.

Когда ищут халу, теряют хлеб. От добра добра не ищут.223.

אַז מען זײט אין לײַדן, שנײַדט מען אין פֿרײדן.

Az men zejt in lajdn, šnajdt men in frejdn.

Когда сеют в горестях, жнут в радостях. Горька работа, да сладок хлеб.224.

אַז מען זיצט אין דער הײם, צערײַסט מען ניט די שטיװל.

Az men zict in der hejm, cerajst men nit di štivl.

Когда сидят дома, сапоги не разорвутся.225.

אַז מען כאַפּט, בריט מען זיך אָפּ.

Az men xapt men zix, brit men zix op.

Когда хватаются, обжигаются.226.

אַז מען לײגט גוט אַרײַן, נעמט מען גוט אַרױס.

Az men lejgt gut arajn, nemt men gut arojs.

Что посеешь, то и пожнёшь. (букв. Когда хорошо вкладывают, хорошо и вынимают.)227.

אַז מען לײגט זיך איך די קלײַען – שלעפּן די חזירים.

Az men lejgt zix in di klajen – šlepn di xazejrim.

Если ляжешь в отруби, то тебя начнут тянуть свиньи.228.

אַז מען לײגט זיך אָן װעטשערע, איז נידעריק דער צוקאָפּנס.

Az men lejgt zix on večere, iz niderik der cukopns.

Если ложиться спать без ужина, будет низким изголовье.229.

אַז מען לײגט זיך מיט אַ הונט, שטײט מען אױף מיט פֿלײ.

Az men lejgt zix mit a hunt, štejt men uf mit flej.

Когда ложаться с собакой, встают с блохами. С кем поведёшься, от того и наберёшься.230.

אַז מען לײגט זיך ניט געגעסן, שטײט מען אױף ניט געשלאָפֿן.

Az men lejgt zix nit gegesn, stejt men uf nit gešlofn.

Когда ложатся, не покушав, встают не выспавшись.


231.

אַז מען לעבט, דערלעבט מען.

Az men lebt, derlebt men.

Когда живут – доживают.232.

אַז מען לעבט צװישן װעלף, מוז מען הױלן װי אַ װאָלף.

Az men lebt cvišn velf, muz men hojln vi a volf.

С волками жить – по-волчьи выть.233.

אַז מען מאַכט אַ מײדל ניט חתונה, מאַכט זי זיך אַלײן חתונה.

Az men maxt a mejdl nit xasene, maxt zi zix alejn xasene.

Когда девушку не выдают замуж, то она сама выдаёт себя замуж.234.

אַז מען נעמט אַראָפּ די סמעטענע – בלײַבט די זױערמילך.

Az men nemt arop di smetene – blajbt zi zojermilx.

Когда снимиают сливки – остаётся простокваша.235.

אַז מען עסט אױף דעם בײגל, בלײַבט אין קעשענע דאָס לאָך.

Az men est uf dem bejgl, blajbt in kešene dos lox.

Когда объедаются бубликами, остаётся дыра в кармане.236.

אַז מען עסט ניט קײן קנאָבל, שטינקט פֿון מױל.

Az men est nit kejn knobl, štinkt fun mojl.

Когда не едят чеснок, не воняет изо рта.237.

אַז מען פֿאַרדינט מיטן װינט, גײט אַװעק מיטן רױך.

Az men fardint mitn vint, gejt avek mitn rojx.

Когда зарабатывают с ветром, уходит с дымом. Легко нашёл – легко потерял.238.

אַז מען פֿאַרלאָזט זיך – קריגט מען אַ פּאַרך אױפֿן קאָפּ.

Az men farlozt zix – krigt men a parx afn kop.

Когда надеются, получают паршу на голову.239.

אַז מען פֿאַרטײלט אין דער יוגנט, נעמט מען צונױף אױף דער עלטער.

Az men fartejlt in der jugnt, nemt men cunojf af der elter.

Кинь корочку на гору, придёт к тебе на пору.240.

אַז מען פֿאַררײַסט דעם קאָפּ, באַקומט מען אַ קלאַפּ.

Az men farrajst dem kop, bakumt men a klap.

Кто слишком высоко летает, тот низко падает.


241.

אַז מען פֿליט צו הױך, פֿאַלט מען צו נידעריק.

Az men flit cu hojx, falt men cu niderik.

С большой высоты больно падать. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.242.

אַז מען צאָלט געלט איז װערט געלט.

Az men colt gelt iz vert gelt.

Когда считают деньги, то они стоят денег.243.

אַז מען צעטרעט אַ װאָרעם קרימט ער זיך אױך.

Az men cetret a vorem krimt er zix ojx.

Когда растаптывают червя, он также кривится.244.

אַז מען קלאַפּט אין קאָפ – גײט אין תּחת, אַז מע קלאַפּט אין תּחת – גײט אין קאָפ.

Az men klapt in kop – gejt in toxes, az me klapt in toxes – gejt in kop.

Когда бьют по голове – отдается в задницу, когда бьют по заднице – отдается в голову.245.

אַז מען קלינגט איז אַ חגא.

Az men klingt iz a xage.

Когда звонят – праздник. Нет дыма без огня.246.

אַז מען קלינגט איז אַ שׂריפֿה.

Az men klingt iz a srejse.

Когда звонят – пожар. Нет дыма без огня.247.

אַז מען קען ניט און מען װײסט ניט, נעמט מען זיך ניט אונטער.

Az men ken nit un men vejst nit, nemt men zix nit unter.

Когда не могут и не знают, то не берутся за дело.248.

אַז מען קען ניט בײַסן, זאָל מען די צײן ניט װײַזן.

Az men ken nit bajsn, zol men di cejn nit vajzn.

Когда невозможно кусать, не следует показывать зубы.249.

אַז מען קען ניט שרײַבן, זאָגט מען, אַז די פּען איז שלעכט.

Az men ken nit šrajbn, zogt men, az di pen iz šlext.

Когда не умеют писать, говорят, что перо плохое.250.

אַז מען שיקט אַ נאַר אין מאַרק אַרײַן, פֿרײען זיך אַלע קרעמער.

Az men šikt a nar in mark arajn, frejen zix ale kremer.

Когда посылают дурака на рынок, радуются торговцы.


251.

אַז מען שלאָגט איבער אַ נאַכט מיט אַ ציגײַנערטע, האָט מען איר פּנים.

Az men šloft iber a naxt mit a cigajnerte, hot men ir ponem.

Когда переспишь с цыганкой, имеешь её лицо.С кем поведёшься, от кого и наберёшься.252.

אַז מען שלאָגט דעם קאַלטן שטײן, פֿליט אַרױס אַ הײסער פֿונק.

Az men šlogt dem kaltn štejn, flit arojs a hejser funk.

Когда бьют холодный камень, разлетается горячая искра.253.

אַז מען שלאָפֿט איבער אַ נאַכט מיט די צרות, װערט צוגעװױנט צו זײ.

Az men šloft iber a naxt mit di cores, vert men cugevojnt cu zej.

Когда переспишь ночь с невзгодами, привыкнешь к ним.254.

אַז מען שמירט ניט, פֿאָרט מען ניט.

Az men šmirt nit, fort men nit.

Не подмажешь – не поедешь.255.

אַז מען שערט די שעפּסן, פֿרײען די ציגן.

Az men šert di šepsn, frejen zix di cign.

Когда стригут овец, веселятся козы.256.

אַז מען שפּאַרט זיך אײַן, פֿירט מען אױס.

Az men špart zix ajn, firt men ojs.

Терпение и труд всё перетрут.257.

אַז מען שפּאָרט ניט דעם גראָשן, קומט מען ניט צום קערבל.

Az men šport nit dem grosn, kumt men nit cum kerbl.

Когда не берегут грош, не имеют рубля. Копейка рубль бережёт.258.

אַז מען שפּײט אים אַרײַן אין פּנים, זאָגט ער אַז עס גײט אַ רעגן.

Az men špajt im arajn in ponem, zogt er az es gejt a regn.

Когда ему плюют в лицо, он говорит, что идет дождь.259.

אַז עס איז דאָ אין טאָפּ, איז דאָ אין טעלער.

Az es iz do in top, iz do in teler.

То, что есть в горшке, есть в тарелке.260.

אַז עס איז ניטאָ קײן פֿלײש, הריזעט מען בײנער.

Az es iz nito kejn flejš, hrizet men bejner.

Когда нет мяса, грызут кости.


261.

אַז עס ברענט בײַם שכן ביסטו אױך אין סכּנה.

Az es brent bam šoxn bistu ojx in sakone.

Когда горит у соседа, ты тоже беспокоишься.262.

אַז עס גײט לויפֿט עס.

Az es gejt lojft es.

Когда оно идёт – летит.263.

אַז מען כאַפּט, בריט מען זיך אָפּ.

Az men xapt, brit men zix op.

Когда хватают – обжигаются.264.

אַז עס קומט צום לעבן, ס׳איז ניטאָ קײן יאָרן.

Az es kumt cum lebn, s’iz nito kejn jorn.

Когда хочется жить, уже нет лет.265.

אַז ס׳איז ניטאָ קײן פֿיש, איז אַ הערינג אױך אַ פֿיש.

Az s’iz nito kejn fiš, iz a hering ojx fiš.

На безрыбье и рак рыба.266.

אַז ס׳איז ניטאָ קײן שׂכל, דאַרף מען קײען שטרױ.

Az s’iz nito kejn sejxl, darf men kajen štroj.

Когда нет ума, надо жевать солому.267.

אַז צװײ זאָגן: "שיכּור", דאַרף זיך דער דריטער לײגן שלאָגן.

Az cvej zogn: “šiker”, darf zix der driter lejgn šlofn.

Когда двое говорят – “пьян”, третий должен лечь спать.268.

אַז צװײ שלאָגן זיך, קומט דעם דריטן אַרױס אַ טובֿה.

Az cvej šlogn zix, kumt dem dritn arojs a tojve.

Когда двое дерутся - третьему благо.269.

אַזױ װי פֿאַרדינסט, אַזױ איז דאָס געצאָלטס.

Azoj vi fardint, azoj iz dos gecolts.

Долг платежом красен.270.

אַזױ װי די צײַטן, אַזױ זענען די לײַטן.

Azoj vi di cajtn, azoj zenen di lajtn.

Какие времена, такие и люди. О времена, о нравы.


271.

אַזױ לאַנג מען כאַפּט ניט דעם גנבֿ בײַ דער האַנט, הײסט ער קײן גנבֿ.

Azoj lang men xapt nit dem ganef ba der hant, hejst er kejn ganef.

Не пойман – не вор.272.

אי דער װאָלף איז זאַט, אי די ציג איז ניט צעריסן.

I der volf iz zat, I di cig iz nit cerisn.

И волки сыты, и овцы целы.273.

איבער אַן אײַנגעפֿאַלענעם בױם שפּרינגען אַלע ציגן.

Iber an ajngefalenem bojm špringen ale cign.

Через поваленое дерево прыгают все козы. Где тонко, там и рвётся.274.

איבער אַ נידעריקן צױם שפּרינגט מען באַלד אַריבער.

Iber a niderikn cojm špringt men bald ariber.

Через низкую ограду перепрыгнуть всегда легко.275.

איז דאָס דײַן, װאָס כאַפּסטו – איז דאָס ניט דײַן, װאָס זשע כאַפּסטו?

Iz dos dajn, vos xapstu – iz dos nit dajn, vos že xapstu?

Это твоё, что поймаешь, это не твоё, что же ловишь276.

איטלעכס טעפּל געפֿינט זיך זײַן דעקל.

Itlexs tepl gefint zix zajn dekl.

Каждому горшку находится своя крышка. Рыбак рыбака издалека видит.277.

איטלעכע משפּחה האָט זיך איר געסרחה.

Itlexe mišpoxe hot zix ir gesroxe.

В семье не без урода.278.

איטלעכער האָט ליב דעם אמת, נאָר ניט איטלעכער זאָגט אים.

Itlexer hot lib dem emes, nor nit itlexer zogt im.

Всякий любит правду, но не всякий говорит её.279.

איטלעכער סוחר לױבט זײַן סחורה.

Itlexer sojxer lojbt zajn sxoyre.

Каждый купец хвалит свой товар. Всяк кулик своё болото хвалит.280.

אײביק לעבן, אײביק לערנען.

Ejbik lebm, ejbik lernen.

Век живи, век учись.


281.

אײגענע זינד פֿאַרגעסט מען געשװינד.

Ejgene zind fargest men gešvind.

Собственные грехи быстрее забываются.282.

אײדער עס קומט די נחמה, קען אױסגײן די נשמה.

Ejder es kumt di nexome, ken ojsgejn di nešome.

Пока солнце взойдёт, роса очи выест.283.

אײדער שטאַרבן פֿון הונגער איז שױן בעסער עסן געבראָטנס.

Ejder štarbm fun hunger iz šojn beser esn gebrotns.

Лучше есть жаркое чем умирать с голоду.284.

אײן אַלטער פֿרײַנד איז בעסער װי צװײ נײַע.

Ejn alter frajnd iz beser vi cvejte naje.

Старый друг лучше новых двух.285.

אײן האַנט װאַשט די צװײטע (און בײדע זײַנען װײַס).

Ejn hant vašt cvejte (un bejde zajnen vajs).

Рука руку моет (и обе белы бывают).286.

אײן האָר פֿון מײדלס קאָפּ שלעפּט שטאַרקער פֿון צען אָקסן.

Ejn hor fun mejdls kop šlept štarker fun cen oksn.

Один волос с девичьей головы тянет сильнее десяти быков.287.

אײן טאַטע קען דערנערן צען קינדער, אָבער צען קינדער אײן טאַטע – דאַס נישט.

Ejn tate ken dernern cen kinder, ober cen kinder ejn tate – dos nist.

Один отец может прокормить десять детей, но десять детей одного отца – никогда.288.

אײן מאָל איז שײן, צװײ מאָל האָט נאָך חן, דרײַ מאָל האַקט מען אַרױס די צײן.

Ejn mol iz šejn, cvej mol hot nox xejn, draj mol hakt mem arojs di cejn.

Один раз прекрасно, два раза ещё прелесть, три разы выбивают зубы.289.

אײן נאַר איז אַ מבֿין אױפֿן אַנדערן.

Ejn nar iz a mejvn afn andern.

Один дурак – знаток для другого.290.

אײן פּאַרשיװע שאָף מאַכט אַלע שאָף פּאַרשיװע.

Ejn paršive šof maxt ale šof paršive.

Паршивая овца всё стадо портит.


291.

אײן קלין שלאָגט אַרױס דעם צװײטן.

Ejn klin šlogt arojs dem cvejtn.

Клин клином вышибают.292.

אײן שװאַלב קען קײן זומער ניט מאַכן.

Ejn švalb ken kejn zumer nit maxn.

Одна ласточка весны не делает.293.

אײן שטיקל האָלץ קאָן אַלײן ניט ברענען.

Ejn štikl holc kon alejn nit brenen.

Дрова не могут сами загореться.294.

אײנער איז קײנער

Ejner iz kejner.

Один – никто. Один в поле не воин.295.

אײנער אין פֿעלד איז ניט קײן העלד.

Ejner in feld iz nit kejn held.

Один в поле не воин.296.

אײנער האָט ליב זױערמילך, דער צװײטער – מפֿטיר.

Ejner hot lib zojermilx, der cvejter – mafter.

Один любить простоквашу, другой любит мафтир. На вкус и цвет товарища нет.297.

אײנער האָט קײן אַפּעטיט צום עסן, דער אַנדער האָט קײן עסן צום אַפּעטיט.

Ejner hot kejn apetit cum esn, der ander hot kejn esn cum apetit.

Один имеет аппетит к еде, другой не имеет еды к аппетиту.298.

איך זאָג אים קלאָץ, ער ענטפֿערט מיר בױדעם.

Ix zog im kloc, er entfert mir boydem.

Я говорю ему полено, он отвечает мне чердак. Ему про Фому, а он про Ерему.299.

אין אַ ברונעם, וואָס מע האָט פֿון אים געטרונקען, זאָל מען קיין שטײן נישט װאַרפֿן.

In a brunem, vos me hot fun im getrunken, zol men kejn štejn ništ varfn.

Не бросай камень в колодец, из которого ты пил. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться.300.

אין אַ גרױסן טײַך כאַפּט מען גרױסע פֿיש.

In a grojsn tajx xapt men grojse fiš.

В большой реке ловят большую рыбу.

301.

אין אַ מגפֿה איז אַ ציג אױך אַ בהמה.

In a magejfe iz a cig ojx a behejme.

В мор коза также скотина. На безрыбье и рак рыба.302.

אין אַ קהלשער קליאַמקע איז גוט אָנצוהאַלטן.

In a koholšer kljamke iz gut oncuhaltn.

На общинную щеколду хорошо закрывать.303.

אין אונדזער פֿענצטער װעט אױך אַ מאָל אַרײַנקוקן די זון.

In undzer fencter vet ojx a mol arajnkukn di zun.

В наше окно также однажды заглянет солнце. Будет и на нашей улице праздник.304.

אין באָד זײַנען אַלע גלײַך.

In bod zajnen ale glajx.

В бане все равны.305.

אין <קײן> בערשאַד פֿאָרט מען ניט מיטן אײגענעם טלית.

In <kejn> Beršad fort men nit mitn ejgenem tales.

В Бершадь не ездят со своим талитом. В Тулу со своим самоваром не ездят.306.

אין דער יוגנט אַ בהמה, אויף דער עלטער אַ פֿערד.

In der jugnt a behejme, in der elter a ferd.

В молодости корова, а в старости лошадь.307.

אין יאַרמאָליניעץ איז איטלעכער אַ גנבֿ.

In Jarmolinjec iz itlexer a ganev.

В Ярмолинцах любой – вор.308.

אין ניסן איז גוט צו שטאַרבן, אָבער נאָר פֿאַר יענעם.

In Nisn iz gut cu štarbn, ober nor far jenem.

В месяц Нисан хорошо умереть, но только за другого.309.

אין פֿרײדן איז אַ יאָר אַ טאָג, אין לײדן איז אַ טאָג אַ יאָר.

In frejdn iz a jor a tog, in lejdn iz a tog a jor.

На радостях год кажется днём, в горестях день – годом.310.

אין צװײען איז שטאַרקער.

In cvejen iz štarker.

Вдвоём сильнее.


311.

אין שיסל קען ניט זײַן מער װי אין טאָפּ.

In šisl ken nit zajn mer vi in top.

В миске не может быть больше чем в горшке.312.

אין שטוב פֿון אַ געהאָנגענעם – דערמאָן ניט קײן שטריק.

In štub fun a gehongenem – dermon nit kejn štrik.

В доме повесившегося не вспоминай верёвку.313.

אַלט איז קאַלט.

Alt iz kalt.

Старость – не радость.314.

אַלט זאָל מען װערן, אָבער ניט זײַן.

Alt zol men vern, ober nit zajn.

Старость не радость.315.

אַלטע ליבע זשאַװערט ניט.

Alte libe žavert nit.

Старая любовь не ржавеет.316.

אַלטע לײַטן זאָלן ניט געבױרן װערן.

Alte lajtn zoln nit gebojrn vern.

Старые люди не должны рождаться.317.

אַלײן איז אַפֿילו אין גן־עדן אױך ניט גוט צו זײַן.

Alejn iz afile in Ganejdn ojx nit gut cu zajn.
Одному даже в райском саду быть плохо.318.

אַלײן זאָל זײַן אַ שטײן.

Alejn zol zajn a štejn.

Одному жить – сердцу холодно.319.

אַלײן זיך לױבן פּאַסט ניט, אָבער עס שאַט ניט.

Alejn zix lojbm past nit, ober es šat nit.

Гречневая каша сама себя хвалит.320.

אַלײן קען מען עסן, אָבער ניט אַרבעטן.

Alejn ken men esn, ober nit arbetn.

В одиночку можно кушать, но не работать.
Galina Orlova
 
Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:06

Re: Пословицы на идиш

Сообщение Galina Orlova » 15 окт 2010, 22:53

321.

אַלע חזנים זײַנען נאַראָנים, אָבער ניט אַלע נאַראָנים זײַנען חזנים.

Ale xazonim zajnen naronim, ober nit ale naronim zajnen xazonim.

Все канторы дураки, но не все дураки канторы.322.

אַלע ייִדן קענען זײַן חזנים, נאָר דאָס רובֿ זײַנען זײ הײַזעריק.

Ale jidn kenen zajn xazonim, nor dosrov zajnen zej hejzerik.

Все евреи могут быть канторами, но большинство хриплые.323.

אַלע כּלות זײַנען שײן, אַלע מתים זײַנען פֿרום.

Ale kales zajnen šejn, ale mejsim zajnen frum.

Все невесты красивы, все покойники набожны. О мёртвых говорят или хорошо, или ничего.324.

אַלע משוגעים שלאָגן יענעם די פֿענצטער אױס.

Ale mešugoim šlogn jenem di fencter ojs.

Все сумасшедшие бьют другим окна.325.

אַלע קױמענס שמעקן מיטן רױך.

Ale kojmens šmekn mitn rojx.

Все трубы пахнут дымом.326.

אַלע קינדער זײַנען קלײנערהײט קלוג, נאָר דאָס רובֿ בלײַבן זײ בײַם קינדערשן שׂכל.

Ale kinder zajnen klejnerhejt klug, nor dosrov blajbm zej bam kinderšn sejxl.

Все дети в детстве умны, но большей частью остаются с детским умом.327.

אַלע רױזן שמעקן, אָבער זײ שטעכן.

Ale rojzn šmekn, ober zej štexn.

Все розы пахнут, но они колются.328.

אַלע שוסטערס גײען באָרװעס.

Ale šusters gejen borves.

Сапожник без сапог. Сапожник ходит без сапог.329.

אַלע שטומע װילן רעדן אַ סך.

Ale štume viln redn a sax.

Все немые хотят говорить больше.330.

אַלץ איז בײ ייִדן צו װײניק, נאָר שׂכל האָט יעדער גענוג.

Alc iz ba jidn cu vejnik, nor sejxl hot jeder genug.

Всё для евреев мало, только разума у каждого достаточно.


331.

אַלצדינג אין אײנעם ניטאָ בײַ קײנעם.

Alcding inejnem nito ba kejnem.

Всё вместе нет ни у кого.332.

אמת איז נאָר בײַ גאָט און בײַ מיר אַ ביסל.

Emes iz nor ba Got un ba mir a bisl.

Правда, только у Б-га, а у меня маленько.333.

אמת, װי אין אַ רעשעטע װאַסער.

Emes, vi in a rešete vaser.

Правда, как в решете вода.334.

אמת קומט אַרױס, װי בױמל אױפֿן װאַסער.

Emes kumt arojs, vi bojml afn vaser.

Правда в огне не горит и в воде не тонет.335.

אמתע פֿרײַנד ניט חנפֿענען.

Emese frajnd nit xanfenen.

Настоящие друзья не льстят.336.

אָן אַ מזל זאָל מען בעסער ניט געבױרן װערן.

On a mazl zol men beser nit gebojrn vern.

Без счастья лучше не рождаться.337.

אַן אָדלער כאַפּט ניט קײן פֿליגלען.

An odler xapt nit kejn fliglen.

Орёл без крыльев не ловит338.

אַן אומגעבעטענער גאַסט איז ערגער װי אַ בלאָטער.

An umgegebener gast iz erger vi a bloter.

Незваный гость хуже татарина.339.

אַן אומגעפֿאַלענעם שלאָגט מען ניט.

An umgefalenem šlogt men nit.

Лежачего не бьют.340.

אַן איבערגעװאָקסענע מויד איז װי אַ פֿאַראַיאָריקער לוח.

An ibergevoksene mojd vi iz a farajoriker luex.

Переросшая дева как прошлогодний календарь.


341.

אַן אײַנגעבראָכענעם נאָדל קען מען ניט אױסגלײַכן.

An ajngebroxenem nodl ken men nit ojsglajxn.

Согнутая игла не может выпрямиться. Горбатого могила исправит.342.

אַן אָל קען מען אין אַ זאַק ניט באַהאַלטן.

An ol ken men in a zak nit bahaltn.

Шила в мешке не утаишь.343.

אַן אמת מעג מען זאָגן אַפֿילו אױף דעם אײגענעם טאַטן.

An emes meg men zogn afile af dem ejgenem tatn.

Правду можно сказать даже про собственного отца.344.

אַן אָפֿטער גאַסט פֿאַלט צו לאַסט.

An ofter gast falt cu last.

Частый гость падает бременем.345.

אַן אָקס האָט אַ לאַנגע צונג און קען ניט רעדן.

An oks hot a lange cung un ken nit redn.

Бык имеет длинный язык, а говорить не умеет.346.

אַן אָרעמאַן האָט ניט װאָס אָנצוּװערן.

An oreman hot nit vos oncuvern.

Бедняку нечего терять.347.

אָן נסים קען אַ ייִד ניט לעבן.

On nisim ken a jid nit lebm.

Без чудес еврей не может жить.348.

אַן עבֿירה די טירחה.

An avere di tirxe.

Игра не стоит свеч.349.

אַן עולם איז ניט קײן גולם.

An ojlem iz nit kejn gojlem.

Народ не дурак.350.

אָנגעהױבן מיט קידוש און געענדיקט מיט קדיש.

Ongehojbm mit kideš un geendikt mit kadeš.

Начал за здравие, а кончил за упокой.


351.

אַנטלאָפֿן דער פֿױגל!

Antlofn der fojgl!

Улетела птица. Ищи ветра в поле.352.

אָפּגעטאָן – איז פֿאַרפֿאַלן: צוריק װעסטו ניט כאַפּן.

Opgeton – iz farfaln: curik vestu nit xapm.

Сделано – пропало: назад не воротишь Сделанного не воротишь. Слезами горю не поможешь.353.

אָפּװאַשן קען מען נאָר דעם גוף, אָבער ניט די נשמה.

Opvašn ken men nor dem guf, ober nit di nešome.

Отмыть можно только тело, но не душу.354.

אָפּנאַרן קען מען נאָר אײן מאָל.

Opnarn ken men nor ejn mol.

Обмануть можно только раз.355.

אַפֿילו אַז דער מענטש זעט שױן דעם גרוב אָפֿן, זאָל ער ניט אױפֿהערן צו האָפֿן.

Afile az der menč zet šojn dem grub ofn, zol er nit ufhern cu hofn.

Даже когда человек уже видит открытую яму, он не перестаёт надеяться. Пока дышу – надеюсь Век живи, век надейся.356.

אַפֿילו שלימזל װעט האָבן מזל.

Afile šlimazl vet hobm mazl.

Даже вечный неудачник будет иметь счастье.357.

אַרום אַ פֿעטן טאָפּ איז דיך גוט צו רײַבן.

Arum a fetn top iz zix gut cu rajbm.

Вокруг толстого горшка хорошо тереться.358.

אַרײַן איז אַלע מאָל גרינגער, װי אַרױס.

Arajn iz ale mol gringer, vi arojs.

Входить всегда легче, чем выходить.359.

אָרעם איז ניט קײן שאַנד (אָבער ניט קײן גרױסער כּבֿוד).

Orem iz nit kejn šand (ober nit kejn grojser koved).

Бедность не порок (но и не большая честь).360.

אָרעמע קרובֿים זעצט מען הינטערן אױװן.

Oreme krojvim zect men hintern ojvn.

Бедных родственников сажают за печью.361.

בטחון איז אַ ייִדיש מזל.

Bitoxn iz a jidiš mazl.

Надежда – еврейское счастье.362.

ביז דער חתונה װעט זיך אױסהײלן.

Biz der xasene vet zix ojshejln.

До свадьбы заживёт.363.

ביז מאָרגן איז נאָך גאָט אַ פֿאָטער.

Biz morgn iz nox Got a foter.

Утро вечера мудренее.364.

בײַ אַ מאַמען איז ניטאָ קײן מיאוס קינד.

Ba a mamen iz nito kejn mies kind.

У матери не бывает мерзкого ребёнка.365.

בײַ אַ מאַמען זײַנען אירע קינדער די געראָטנסטע.

Ba a mamen zajnen ire kinder di gerotnste.

У матери её дети удачливее.366.

בײַ אַ פֿױלן װאַקסט דער װעג אונטער די פֿיס.

Ba a fojln vakst der veg unter di fis.

У ленивого растёт дорога под ногами.367.

בײַ אַ פֿולן װאָגן איז לײַכט צו פֿוס צו גײן.

Ba a fuln vogn iz lajxt cufus cu gejn.

Около полной повозки легко идти пешком.368.

בײַ אַ קבצן װאַקסן די קינדער געדיכטער.

Ba a kapcn vaksn di kinder gedixter.

У нищего растут дети плотнее.369.

בײַ זיך אין דער הײם איז יעדערער מענטש.

Ba zix in der hejm iz jederer menč.

У себя дома каждый – человек. Мой дом – моя крепость.370.

בײַ יעדן אומגליק איז אױך פֿאַראַן גליק.

Ba jedn umglik iz ojx faran glik.

Не было бы счастья, да несчастье помогло.


371.

בײַ יענעם איז אַלץ בעסער, װי בײַ זיך.

Ba jenem iz alc beser, vi ba zix.

У других всё лучше, чем у себя.372.

בײַ נאַכט זײַנען אַלע קי רױט.

Banaxt zajnen ale ki rojt.

Ночью все кошки серы.373.

בײַס זיך אָפּ אַ האַלבע צונג!

Bajs zix op a halbe cung!

Типун тебе на язык!374.

ביסט אַ מאַן – טאָ גיב פּרנסה.

Bist a man – to gib parnose.

Ты человек? То дай пропитание.375.

ביסט משוגע – שלאָג זיך דעם אײגענעם קאָפּ.

Bist mešuge – šlog zix dem ejgenem kop.

Ты сумасшедший – бейся собственной головой.376.

ביסטו אַ זעלנער, שמעק זשע פּוֹלװער.

Bistu a zelner, šmek že pulver.

Ты – солдат, то нюхай табак. Назвался груздём, полезай в кузов.377.

ביסטו אַ חזן – זינג זשע, ביסטו – אַ גלח קלינג זשע.

Bistu a xazn – zing že, bistu a galex kling že.

Ты – кантор – то пой, ты – поп, то звони. Не в свои сани не садись.378.

בלוט איז ניט קײן װאַסער <קרופּניק>.

Blut iz nit kejn vaser <krupnik>.

Кровь не вода <крупник>.379.

במקום שאין איש, איז אַ הערינג אױך אַ פֿיש.

Bemokem šeejn iš, iz a hering ojx a fiš.

В краю, где нет человека селёдка также рыба. На безрыбье и рак рыба.380.

בעט אַ פּאַרך צום מנין, װערט ער בײַ זיך גרױס.

Bet a parx cum minjen, vert er ba zix grojs.

Проси паршу к миньяну, это большого стоит.


381.

בעסער אַ ביסל און רעכטס, אײדער אַ פֿולע און שלעכטס.

Beser a bisl un rexts, ejder a fule un slexts.

Лучше мало и правильно, чем много и плохо.382.

בעסער אַ ביסל, אײדער גאָרניט.

Beser a bisl, ejder gornit.

Лучше немного, чем ничего.383.

בעסער אַ גוטער שכן, אײדער אַ שלעכטער קרובֿ.

Beser a gutter šoxn, ejder a šexter korev.

Лучше хороший сосед, чем плохой родственник. Близкий сосед лучше дальней родни.384.

בעסער אַ האָן אין האַנט, אײדער אַן אָדלער אין הימל.

Beser a hon in hant, ejder an odler in himl.

Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки.385.

בעסער אַ ייִד אָן אַ באָרד, אײדער אַ באָרד אָן אַ ייִד.

Beser a jid on a bord, ejder a bord on a jid.

Лучше еврей без бороды, чем борода без еврея.386.

בעסער אַ כּשרער גראָשן איידער אַ טרײפֿענער גילדן.

Beser a košerer grošn ejder a trejfener gildn.

Лучше кошерный грош чем трефной злотый. Доброе имя лучше богатства387.

בעסער אַ מיאוס װײַב פֿאַר זיך, אײדער אַ שײן װײַב פֿאַר יענעם.

Beser a mies vajb far zix, ejder a šejn vajb far jenem.

Лучше некрасивую жену для себя, чем красивую жену для другого.388.

בעסער אַ מיאוסע לאַטע, אײדער אַ שײן לאָך.

Beser a miese late, ejder a šejn lox.

Лучше плохая заплата, чем красивая дыра.389.

בעסער אַ נאָענטער גראָשן, אײדער אַ װײטער קאָרבן.

Beser a noenter grošn ejder a vajter korbm.

Лучше близкий грош, чем дальний рубль.390.

בעסער גוט און אַ ביסל, אײדער שלעכט און אַ פֿול שיסל.

Beser gut un a bisl, ejder šlext un a ful šisl.

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.


391.

בעסער גוט געזען, אײדער שלעכט געהערט.

Beser gut gezen, ejder šlext gehert.

Лучше хорошо видеть, чем плохо слышать. Лучше один раз своими глазами увидеть, чем сто раз услышать. Не верь ушам, а верь глазам.393.

בעסער דאָס ערגסטע פֿונעם גוטן, אײדער דאָס בעסטע פֿונעם שלעכטן.

Beser dos ergste funem gutn, ejder dos beste funem šlextn.

Лучше худшее от хорошего, чем лучшее от плохого.393.

בעסער דאָס קינד זאָל װײנען איידער די עלטערן זאָלן װײינען.

Beser dos kind zol vejnen ejder di elter zoln vejnen.

Лучше чтоб ребёнок плакал, чем родители плакали.394.

בעסער דעם בעקער, װי דעם דאָקטאָר.

Beser dem beker, vi dem doktor.

Лучше к пекарю, чем к доктору.395.

בעסער מיט אַ קלוגן אין גיהנום, אײדער מיט אַ נאַר אין גן־עדן.

Beser mit a klugn in Genem, ejder a nar in Ganejdn.

Лучше с умным в аду, чем с глупцом в раю.396.

בעסער מיט אַ קלוגן פֿאַרלירן, אײדער מיט אַ נאַר צו געװינען.

Beser mit a klugn farlirn, ejder mit a nar cu gevinen.

Лучше с умным потерять, чем с дураком найти.397.

בעסער צװײ בהמות, אײדער אײן ציג.

Beser cvej behejmes, ejder ejn cig.

Лучше две коровы, чем одна коза.398.

בעסער צען מאָל פֿרעגן, אײדער אײן מאָל בלאָנדזשען.

Beser cen mol fregn, ejder ejn mol blondžen.

Лучше десять раз спросить, чем один блуждать.399.

בעסער צען מאָל מעסטן און אײן מאָל אָפּשנײַדן, אײדער פֿאַרקערט.

Beser cen mol mestn un ejn mol opšnajn, ejder farkert.

Лучше десять раз измерь и один раз отрезать, чем наоборот. Семь раз примерь, один раз отрежь.400.

בעסער שלעכט געפֿאָרן, אײדער גוט געגאַנגען.

Beser šlext geforn, ejder gut gegangen.

Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.

401.

בעסער שפּעטער, אײדער גאָרניט.

Beser špeter, ejder gornit.

Лучше поздно, чем никогда.402.

ברױט אונטערװעגס איז קײן משׂא ניט.

Brojt untervegs iz kejn mase nit.

Хлеб на дороге не валяется.403.

ברױט װערט ניט נימאס.

Brojt vert nit nimes.

Хлеб не надоедает.404.

בשעת מע װײנט זעט קיינער נישט, בשעת מע לאַכט זעען אַלע.

Bešas me vejnt zet kejner ništ, bešas me laxt zeen ale.

Когда плачем, то не видим ничего, а когда смеемся, то видим всё.405.

גאָט איז גאָט, בראָנפֿן איז בראָנפֿן

Got iz Got, bronfn iz bronfn.

Б-г есть Б-г, водка есть водка.406.

גאָט האָט געגעבן, גאָט האָט גענומען.

Got hot gegebm, Got hot genumen.

Бог дал, Бог взял.407.

גאָט זיצט אױבן און פּאָרט אונטן.

Got zict ojbm un port untn.

Б-г сидит наверхут, а соединяет внизу. Браки совершаются на небесах.408.

גאָט לעבט אױבן און מיר מוטשען זיך אונטן.

G-t lebt ojbm un mir mučen zix untn.

Б-г живёт наверху, а мы мучимся внизу. Мы все под богом ходим.409.

גאָט שטראָפֿט – דער מענטש איז זיך נוקם.

Got štroft – der menč iz zix nojkem.

Б-г наказывает – человек мстит.410.

גאָט שיקט ניט אַראָפּ פֿון אױבן, אַז מען ליגט אױפֿן אױװן.

Got šikt nit arop fun ojbm, az men ligt afh ojvn.

Б-г не посылает с неба, когда лежати на печи. Под лежачий камень вода не течёт.


411.

גאָלד לײַכט אַרױס פֿון בלאָטע.

Gold lajxt arojs fun blote.

Золото воссияет из грязи.412.

גאָלדענע כּלים װערן קײן מאָל ניט שװאַרץ.

Goldene kejlim vern kejn mol nit švarc.

Золото не чернеет.413.

גוט־ברידערשאַפֿט איז בעסער פֿון עשירות.

Gut-brideršaft iz beser fun ašires.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.414.

גוטע סחורה לױבט זיך אַלײן.

Gute sxojre lojbt zix alejn.

Хороший товар хвалит за себя сам.415.

גײ פּאַװאָליע, װעסטו גיכער קומען.

Gej pavolje, vestu gixer kumen.

Иди потихоньку – быстрей придёшь. Тише едешь, дальше будешь.416.

גיס ניט אַרױס דאָס אומרײנע וואַסער, כּל־זמן דו האָסט ניט קײן רײנע.

Gis nit arojs dos umrejne vaser, kolzman du host nit kejn rejne.

Не выливай нечистую воду, до тех пор, пока у тебя нет чистой.417.

געבאָרגענער שׂכל ניט טױג.

Geborgene sejxl nit tojg.

Одолженный ум никому не нужен.418.

געבראָטענע טױבן פֿליִען ניט אַלײן אין מױל אַרײַן.

Gebrotene tojbm flien nit alejn in mojl arajn.

Жареные голуби в рот не влетает. Любишь кататься, люби и саночки возить.419.

געלט איז בלאָטע.

Gelt iz blote.

Не в деньгах счастье.420.

געלט לאָזט רוען.

Gelt lozt ruen.

Лишние деньги – лишняя забота.


421

געלט פֿאַרענטפֿערט אַלע קשיות.

Gelt farentfert ale kašes.

Деньги решают все вопросы. Деньги отпирают все двери.422.

געלט ציט צו געלט.

Gelt cit cu gelt.

Деньги притягивают деньги.423.

געשװיגן הײסט אױך גערעדט.

Gešvign hejst ojx geredt.

Молчание – знак согласия.424.

דאָ ליגט דער הונט באַגראָבן.

Do ligt der hunt bagrobm.

Вот где собака зарыта.425.

דאָס בעסטע מילכיקס איז פֿאָרט אַ שטיקל פֿלײש.

Dos beste milxiks iz fort a štikl flejš.

Самое лучшее молочное, всё-таки, кусочек мяса.426.

דאָס גוטע געדענקט זיך לאַנג, דאָס שלעכטע – באָך לענגער.

Dos gute gedenkt zix lang, dos šlexte – nox lejnger.

Хорошее помнится долго, плохое – ещё дольше.427.

דאָס האַרץ זעט בעסער פֿון דעם אױג.

Dos harc zet beser fun dem ojg.

Сердце видит лучше глаза.428.

דאָס װאָס איז אַװעקגעגאַנגען, קומט שױן ניט צוריק.

Dos vos iz avekgegangen, kumt šojn nit curik.

То, что ушло, уже не вернётся.429.

דאָס װאָרט אינעם מױל איז אַ האַר, פֿונעם מױל – אַ נאַר.

Dos vort inem mojl iz a har, funem mojl – a nar.

Слово во рту - господин, вне рта - дурак.430.

דאָס לײַכטסטע איז געבן יענעם אַן עצה. דאָס שװערסטע – זיך אַלײן.

Dos lajxtste iz gebn jenem an ejce, dos šverste – zix alejn.

Легче дать совет другому, тяжелее – самому себе.


431.

דאָס עפּעלע פֿאַלט ניט װײַט פֿון בײמעלע.

Dos epele falt nit vajt fun bejmele.

Яблоко от яблони недалеко падает.432.

דאָרט איז גוט, װוּ מיר זײַנען ניטאָ.

Dort iz gut, vu mir zajnen nito.

Там хорошо, где нас нет.433.

דאָרט װוּ ס׳איז אַ רױך, איז אַ פֿײַער אױך.

Dort vu s’iz a rojx, iz a fajer ojx.

Нет дыма без огня.434.

דו ביסט דאָך ניט קײן ליטװאַק, פֿאַר װאָס זשע ביסטו אַ חזיר?

Du bist dox nit kejn litvak, far vos že bistu a xazer?

Ты же не литвак, то почему же ты свинья?435.

די אױערן מוזן הערן, װאָס דאָס מױל רעדט.

Di ojern muzn hern, vos dos mojl redt.

Уши должны слушать, что рот говорит.436.

די אײגענע <זעלבע> יענטע נאָר אַנדערש געשלײערט.

Di ejgene <zelbe> jente nor anders gešlejert.

Хрен редьки не слаще. Та же сплетница, но только иначе повязана.437.

די אײער װילן קליגער זײַן פֿון די הינער.

Di ejer viln kliger zajn fun di hiner.

Яйца курицу не учат.438.

די אײער זײַנען אפֿשר טאַקע קליגער פֿון די הינער, אָבער זיי װערן באַלד פֿאַרשטונקען.

Di ejer zajnen efšer take kliger fun di hiner, ober zej vern bald farštunken.

Яйца, возможно, бывают таки умнее куриц, но вскоре они протухнут. Яйцо курицу не учит.439.

די גאַנצע װעלט איז װי אַ חלום, (נאָר בעסער אַ גוטער חלום, װי אַ שלעכטער).

Di gance velt iz vi xolem, (nor beser a guter xolem, vi a šlexter).

Весь мир как мечта, но лучше хорошая мечта, чем плохая.440.

די גאַנצע װעלט שטײט אױפֿן שפּיץ צונג.

Di gance velt štejt afn špic cung.

Язык хлебом кормит и дело портит.


441.

די װעלט איז נאָך ניט אונטערגעגאַנגען.

Di velt iz nox nit untergegangen.

Свет клином не сошёлся. Свет не без добрых людей.442.

די װעלט איז שײן, נאָר די מענטשן מאַכן זי מיאוס.

Di velt iz šejn, nor di menčn maxn zi mies.

Мир прекрасен, но люди делают мерзким.443.

די זון שײַנט גלײַך, אױף אָרעם און רײַך.

Di zun šajnt glajx, af orem un rajx.

Солнце равно светит: и бедным, и богатым.444.

די זון שײַנט ליכטיקער נאָך אַ רעגן.

Di zun šajnt lixtiker nox a regn.

Перемелется – мука будет.445.

די ליבע איז בלינד.

Di libe iz blind.

Любовь слепа.446.

די מלאָכים גײן ניט אַרום אױף דער ערד.

Di maloxim gejen nit arum af der erd.

Ангелы не расхаживают по земле.447.

די נױט שאַרפֿט דעם שׂכל.

Di nojt šarft dem sejxl

Нужда острит ум. Нужда научит калачи есть. Голь на выдумку хитра.448.

די פֿאָטערס האָבן געגעסן זױערע װײַנטרױבן, און די צײן פֿון די זין זײַנען הײַליק.

Di foters hobm gegesn zojere vajntrojbm, un di cejn fun di zin zajnen hajlik.

Отцы терпкое поели, а у детей оскомина.449.

די צונג איז דעם מענטשנס גרעסטער שׂונא.

Di cung iz menčns grester sojne.

Язык мой – враг мой.450.

די צײַט איז דער בעסטער דאָקטער.

Di cajt iz der bester dokter.

Время – лучший лекарь. Всё, что сделает время, не придумает разум.


451.

די צײַט מאַכט גרױ די פּאה און בײַט די דעה.

Di cajt maxt groj di peje un bayt di deje.

Время делает пейсы седыми и меняет мнение. Всё, что сделает время, не придумает разум.452.

די קאַץ װײסט װאָס זי נאַשט.

Di kac vejst vos zi našt.

Кошка знает, чем ей лакомится.453.

די שװערסטע מלאָכה איז לײַדיק גײן.

Di šverste meloxe iz lajdik gejn.

Тяжелейшее ремесло – бездельничать.454.

די שטוב ברענט און דער זײגער <די חתונה> גײט.

Di štub brent un der zejger <di xasene> gejt.

Дом горит, а часы идут <свадьба идёт>.455.

די שטים פֿון פֿאָלק איז װי די שטים פֿון גאָט.

Di štim fun folk iz vi di štim fun Got.

Глас народа – глас Б-жий.456.

דעם אָרעמאַן איז תּמיד דער װינט אין די אױגן.

Dem oreman iz tomid der vint in di ojgn.

Бедняку всегда ветер дует в глаза.457.

דעם אַנדערס יסורים איז לײַכט מקבל באַהבֿה צו זײַן.

Dem anders jisurim iz lajxt mekabl beaave cu zajn.

Чужие страдания легко принимать с любовью.458.

דעם ליגנער גלײבט מען ניט, װען ער זאָגט אַפֿילו דעם אמת.

Dem ligner glejbt men nit, ven er zogt afile dem emes.

Лгуну не верят, даже если он говорит правду.459.

דעם קלוגן העלפֿט אַ װאָרט, דעם נאַר העלפֿט קײן בײַטש אױך ניט.

Dem klugn helft a vort, dem nar helft kejn bajč ojx nit.

Умному помогает слово, дураку не помогает даже кнут.460.

דעם שדכן שטראָפֿט ניט גאָט פֿאַר זײַן ליגן.

Dem šatxn štroft nit Got far zajn lign.

Бог не наказывает шадхена за его ложь.


461.

דער אמת טוט באַנג

Der emes tut bang.

Правда страдает.462.

דער אמת שטעכט די אױגן.

Der emes štejt di ojdn.

Правда глаза колет.463.

דער אַפּעטיט קומט מיטן עסן.

Der apetit kumt mitn esn.

Аппетит приходит во время еды.464.

דער בדחן איז אַ בריה, אַז די כּלה איז אַ יתומה.

Der batxn iz a berje, az di kale iz a jesojme.

Бадхен – мастер, когда невеста сирота.465.

דער בוך עפֿנט די אױגן.

Der bux efnt di ojgn.

Книга открывает глаза.466.

דער בעסטער בטחון איז די אײגענע קעשענע.

Der bester bitoxn iz di ejgene kesene.

Лучше всего придаёт уверенность собственный карман.467.

דער גבאי האָט דאָס בעסטע מילכיקס, װײַל ער מעלקט די גאַנצע שול.

Der gabe hot dos beste milxiks, vajl er melkt di gance šul.

Габбай имеет лучшее молочное, потому что он доит целую синагогу.468.

דער גנבֿישער גראָשן איז זיס.

Der gnejvišer grošn iz zis,

Запретный плод сладок.469.

דער דאָקטער קען אַלץ, נאָר ניט אַרױסטרײבן דעם דלות.

Der dokter ken alc, nor nit arojstrajbm dem dales.

Доктор знает всё, но не как выгнать бедность.470.

דער הונט בילט און דער פּריץ פאָרט.

Der hunt bilt un der porec fort.

Собака лает, ветер носит.


471.

דער הונט כאַפּט אַ בײגל בײַם בעקער, דער הונט בלײַבט אַ הונט, דער בעקער אַ בעקער.

Der hunt xapt a bejgl bam beker, der hunt blajbt a hunt, der beker a beker.

Собака хватает бублик у пекаря, собака остаётся собакой, пекарь пекарем.472.

דער װאָגן רוט װינטער, דער שליטן רוט זומער, דאָס פֿערד – קײן מאָל ניט.

Der vogn rut vinter, der šlitn rut zumer, dos ferd – kejnmol nit.

Повозка отдыхает зимой, сани – летом, а лошадь – никогда.473.

דער װאָס האָט ליב געלט, קען זיך ניט אָנזעטן מיט געלט.

Der vos hot lib gelt, ken zix nit onzetn mit gelt.

Тот, кто любит деньги, не может насытиться ими. Чем больше есть, тем больше хочется.474.

דער װאָס טרינקט זיך, כאַפּט זיך אָן אין אַ <אַפֿילו פֿאַר אַ, באָדײַ אין אַ> שטרױעלע.

Der vos trimkt zix, xapt zix on in a <afile far a, bodaj in a> štrojele.

Утопающий за соломинку хватается.475.

דער װאָס לאַכט צום לעצטן, דער לאַכט צום בעסטן.

Der vos laxt cum lectn, der laxt cum bestn.

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.476.

דער װאָס לױבט זיך אַלײן, מוז האָבן שלעכטע שכנים.

Der lojbt zix alejn, muz hobm šlexte šxejnim.

Тот, кто хвалит себя обязан иметь плохих соседей. Не хвались сам, а жди, пока люди похвалят.477.

דער װיאָ העלפֿט ניט װען די פֿערד זײַנען פּגירות.

Der vjo helft nit ven di ferd zajnen pegires.

Понукания не помогают, если лошади сдохли.
Galina Orlova
 
Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:06

Re: Пословицы на идиш

Сообщение Galina Orlova » 15 окт 2010, 22:54

478.

דער װײַטסטער װעג איז צו דער קעשענע.

Der vajtster veg iz cu der kešene.

Самая дальняя дорога – к карману.479.

דער זאַטער גלײבט ניט דעם הונגעריקן.

Der zater glejbt nit dem hungerikn.

Сытый голодного не разумеет.480.

דער חזיר עסט אױף דאָס בעסטע עפּעלע.

Der xazer est uf dos beste epele.

Свинья съедает лучшее яблочко.


481.

דער חתן גײט אויף דער חתונה און פֿאַרגעסט די כּלה.

Der xosn gejt af der xasene un fargest di kale.

Жених идет на свадьбу и забывает невесту.482.

דער טאָג איז קורץ און די אַרבעט איז גרױס.

Der tog iz kurc un di arbet iz grojs.

День коротий, а работа большая. Делу – время, потехе – час.483.

דער טײַװל איז ניט אַזױ שװאַרץ, װי מען מאָלט אים.

Der tajvl iz nit azoj švarc, vi men molt im.

Не так страшен чёрт, как его малюют.484.

דער טראָפּן דױבעט דעם שטײן.

Der tropm dojbet dem štern.

Капля и камень точит.485.

דער ליגן איז אַרױסגעשװוּמען װי בױמל אױפֿן װאַסער.

Der lign iz arojsgešvumen vi bojml afn vaser.

Ложь всплыла, как растительное масло на воде.486.

דער לעצטער מאַכט די טיר צו.

Der lecter maxt di tir cu.

Последний закрывает дверь.487

דער מלאך־המוות שעכט און בלײַבט גערעכט.

Der malxamoves šext un blajbt gerext.

Ангел смерти сечёт и остаётся прав.488.

דער מענטש איז װאָס ער איז, ניט װאָס ער איז געװען.

Der menč iz vos er iz, nit vos er iz geven.

Человек есть, как он есть, а не как он был.489.

דער מענטש האָט צװײ ברירות – אָדער קריעה רײַסן אָדער פֿאַרשװאַרצט װערן.

Der menč hot cvej brejres – oder krie rajsn oder faršvarct vern.

Тяни лямку, пока не выроют ямку.490.

דער מענטש זינדיקט און דער האָן איז די כּפּרה.

Der menč zindikt un der hon iz di kapore.

Человек грешит, а петух искупает грехи.


491.

דער מענטש טראַכט און גאָט לאַכט.

Der menč traxt un Got laxt.

Человек предполагает, а Б-г располагает.492.

דער ערגסטער הונט כאַפּט דעם בעסטן ביסן.

Der ergster hunt xapt dem bestn bisn.

Худшая собака хватает лучший кусок.493.

דער ערגסטער מאָנער איז דער אײגענער מאָגן.

Der ergster moner iz der ejgener mogn

Худший истец – собственный желудок.494.

דער ערשטער קױלעטש קומט אַרױס ניט געבראָטן.

Der eršter kojleč kumt arojs nit gebrotn.

Первый блин выходит не прожаренным. Первым блин комом.495.

דער פֿיש שטינקט פֿון קאָפּ.

Der fiš štinkt fun kop.

Рыба с головы гниёт.496.

דער קײסער איז נאַקעט.

Der kejser iz naket.

Король-то голый.497.

דער שװערסטער פּעלץ איז װינטער גרינג, דאָס גרינגסטע העמד איז זומער שװער.

Der šverster pelc iz vinter gring, dos gringste hemd iz zumer šver.

Тяжёлая шуба зимой легка, а лёгкая рубашка летом тяжела.498.

דער שוסטער רעדט פֿון דער קאָפּיטע, דער בעקער – פֿון דער לאָפּעטע.

Der šuster redt fun der kopite, der beker – fun der lopete.

Сапожник говорит о колодке, пекарь - о лопате. У кого что болит, о том и говорит.499.

דער שטאַרקער איז תּמיד גערעכט.

Der štarker iz tomed gerext.

Сильный всегда прав. Своя рука владыка.500.

דער שידוך זעט א ױס װי דער שדכן.

Der šidex zet ojs vi der šatxn.

Шидех выглядит как шадхен.

501.

דער שינקער האָט ליב דעם שיכּור אָבער זײן טאָכטער װעט ער אים ניט אױסגעבן.

Der šinker hot lib dem šiker ober zajn toxter vet er im nit ojsgebn.

Шинкарь любит пьяницу, но свою дочь за него не отдаст.502.

דער שמשׂ קלאַפּט "אין שול אַרײַן" און לײגט זיך אַלײן שלאָפֿן.

Der šames klapt “In šul arajn” un lejgt zix alejn šlofn.

Шамес стучит с возгласом: «В синагогу», а сам ложится спать.503.

דרײַ טעג איז מען אַ גאַסט, שפּעטער װערט מען צו לאַסט.

Draj teg iz men a gast, špeter vert men cu last.

Три дня гостят, позже становится как бремя.504.

האַלט מיך פֿאַר אַ רבֿ און היט מיך װי אַ גנבֿ.

Halt mix far a rov un hit mix vi a ganef.

Считай меня раввином, а берегись меня как вора. Доверяй, но проверяй.505.

האַלט מיך פֿאַרן מלאך גבֿריאל און געטרױ מיר ניט פֿיל.

Halt mix farn males Gavriejl un getroj mir nit fil.

Считай меня ангелом Гавриилом, а не доверяй мне. Доверяй, но проверяй.506.

האַנדלשאַפֿט איז ניט קײן ברודערשאַפֿט.

Handlšaft iz nit kejn bruderšaft.

Дружба дружбой, а служба службой.507.

האָסט געזינדיקט צװײ מאָל, װעסטו שױן זינדיקן אַלע מאָל.

Host gezindikt cvey mol, vestu šojn zindikn ale mol.

Ты согрешил два раза, будешь всегда грешить. Коготок увяз – всей птичке пропасть.508.

הונגער קען צו אַלץ ברענגען.

Hunger ken cu alc brejngen.

Голод может ко всему, привести. Голод не тётка.509.

הײַנט טו – מאָרגן רו.

Hajnt tu – morgn ru.

Сегодня делай - завтра отдыхай.510.

הינקט מען אױף אײן פֿוס, זאָל מען שױן הינקען אױף בײדע.

Hinkt men af ejn fus, zol men šojn hinken af bejde.

Хромают на одну ногу, следует хромать на обе.


511.

הכּל הבֿל – און געהבֿלט מוז דאָך װערן.

Hakol hevel – un gehevlt muz dox vern.

Всяческая суета обязательно наскучится.512.

װאָס אַ מענטש טוט זיך אַלײן, װאָלטן אים קײן צען שׂונאים ניט געקענט אָפּטאָן.

Vos a menč tut zix alejn, voltn im kejn cen sonim nit gekent opton.

Что человек делает для себя, чтоб десять врагов не смогли сделать.513.

װאָס איז בײַם קידוש העכער – דאָס ברױט צי דער בעכער?

Vos iz bam kideš hexer – dos brojt ci der bexer?

Что при благословении выше - хлеб или кубок?514.

װאָס איז דאָס, אַ שטיקל לעקעך אױפֿצועסן?

Vos iz dos, a štikl lekex ufcuesn?

Жизнь прожить – не поле перейти.515.

װאָס באַדאַרפֿט איר זיך קריגן, שלאָגט זיך בעסער.

Vos badarft ir zix krign, šlogt zix beser.

Если надобно поссориться, бейтесь лучше.516.

װאָס באַשערט, דאָס איז באַװערט.

Vos bašert, dos iz bavert.

Чему быть, того не миновать.517.

װאָס בײַ אַ ניכטערן אױף דעם לונג, איז בײַ אַ שיכּורן אױף דעם צונג.

Vos ba a nixtern af dem lung, iz ba a šikern af dem cung.

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.518.

װאָס געװען איז געװען.

Vos geven iz geven.

Что было, то прошло (и быльём поросло).519.

װאָס דער מענטש פֿאַרשטײט װײניקער, איז פֿאַר אים געזינטער.

Vos der menč farštejt vejniker, iz far im gezinter.

Чем человек меньше понимает, тем лучше для него. Горе от ума.520.

װאָס טוט ניט אַ בדחן צוליב אַ גראַם?

Vos tut nit a batxn culib a gram?

Чего не сделает бадхен ради рифмы?


521.

װאָס טױג מיר מײַן פּױליש רײדן, אַז מע לאָזט מיך אין הױף ניט אַרײַן?

Vos tojg mir majn pojliš rejdn, az me lozt mix in hojf nit arajn?

Зачем мне моё знание польского языка, если меня во двор не пускают?522.

װאָס לענגער אַ בלינדער לעבט, מער זעט ער.

Vos lejnger a blinder lebt, mer zet er.

Чем больше слепой живёт, тем больше он видит.523.

װאָס מען זײט, דאָס שנײַדט מען.

Vos men zejt, dos šnajdt men.

Что посеешь, то и пожнёшь.524.

װאָס מען כאַפּט אַרײַן אין דער יוגנט איז אױף דער עלטער װי געפֿונען.

Vos men xapt arajn in der jugnt iz af der elter vi gefunen.

Что расхватывают в молодости, находят в старости.525.

װאָס מען שפּאָרט אָפּ איז דערנאָך װי געפֿונען.

Vos men šport op iz dernox vi gefunen.

Что сбережено подобно найденному.527.

װאָס נאָענטער צו דער שול, אַלץ ווײַטער פֿון גאָט.

Vos noenter cu der šul, alc vajter fun Got.

Чем ближе к синагоге, тем дальше от Б-га528.

װוּ עס איז איבעריק, דאָרט פֿעלט.

Vu es iz iberik, dort felt.

Где лишнее, там не хватает.529.

װאָס ער זאָגט, מײנט ער ניט, און װאָס ער מײנט, זאָגט ער ניט.

Vos er zogt, mejnt er nit, un vos er mejnt, zogt er nit.

Что он говорит, он не думает, а что думает, он не говорит.530.

װאָס פֿאַר אַ גוט־מאָרגן, אַזאַ גוט־יאָר.

Vos far a gut-morgn, aza gut-jor.

Как аукнется, так и откликнется.


531.

װאָס פֿאַר אַ קהילה, אַזאַ פּרנס.

Vos far a kehile, aza parnes.

Какая община, таков содержатель. Куда поп, туда и приход.532.

װאָס פֿאַרפֿאַלן זאָל ניט באַנג טאָן.

Vos farfaln zol nit bang ton.

Не жалей о том, что пропало. Что с возу упало, то пропало533.

װאָס פֿילט זיך, דער מײנט זיך.

Ver filt zix, der mejnt zix.

Что чувствуется, о том и думается. У кого что болит, о том и говорит.534.

װאָס צו איז איבעריק.

Vos cu iz iberik.

Хорошенького понемногу.535.

װאָס צו גאָט איז צו גאָט, און װאָס צו לײַטן איז צו לײַטן.

Vos cu Got iz cu Got, un vos cu lajtn iz cu lajtn.

Б-гу – б-гово, кесарю – кесарево.536.

װאָס צװײ איז ניט אײנער.

Vos cvej iz nit ejner.

Один в поле не воин. Ум хорошо, а два лучше.537.

װאָס צופֿיל איז אומגעזונט.

Vos cufil iz umgezunt.

Что слишком много, то нездорово.538.

װאָס קלענער דער עולם אַלץ גרעסער די שׂימחה.

Vos klener der ojlem alc greser di simxe.

Чем меньше народа, тем больше веселье.539.

װאַרף אַרױס דעם אָרעמאַן! איך קען דעם רחמנות ניט צוזען.

Varf arojs dem oreman! Ix ken dem raxmones nit cuzen.

Выбрось бедняка! Я могу милости не увидеть.540.

װאַרף די קאַץ װי דו װילסט, בלײַבט זי אַלץ שטײן אױף די פֿיס.

Varf di kac vi du vejst, blajbt zi alc štejn af di fis.

Брось кошку как ты хочешь, всё равно, она встанет на лапы.


541.

װוּ אַ סוד, דאָרט איז אַ גנבֿה.

Vu a sod, dort iz a gnejve.

Где тайна, там кража.542.

װוּ דאַרף מען האָבן מוח, העלפֿט מען ניט קײן כּוח.

Vu darf men hobn mojex, helft men nit kejn kojex.

Там, где нужен ум, там не помогает сила.543.

װוּ דער שטריק איז דין, דאָרט רײַסט ער זיך.

Vu der štrik iz din, dort rajst er zix.

Где тонко, там и рвётся544.

װוּ הינט בילן, דאָרט איז אַ מושבֿ.

Vu hint biln, dort iz a mojšev.

Где собаки лают, там поселение.545.

װוּ מען דאַרף האָבן צוקער, טױג ניט קײן זאַלץ.

Vu men darf hobm cuker, tojg nit kejn zalc.

Где нужно сахар, там не нужна соль546.

װוּ מען פֿאַרזייט אים ניט – דאָרט װאַקסט ער.

Vu men farzejt im nit – dort vakst er.

Где его ни посеют - там он растет.547.

װוּ ס׳פאַלט אַ שטײן טרעפֿט ער דעם ייִדן.

Vu s’falt a štejn treft er dem jidn.

Где падает камень, везёт еврею.548.

װוּ עס איז תּורה, דאָרט איז חכמה.

Vu es iz tojre, dort iz xoxme.

Где учение, там и мудрость.549.

װוּ צװײ, איז ער אַ דריטער.

Vu cvej, iz er a driter.

Где двое, там и третий.550.

װוּ רױך, דאָרט איז אַ פֿײַער.

Vu rojx, dort iz a fajer.

Нет дыма без огня.


551.

װוּהין די נאָדל, אַהין דער פֿאָדעם.

Vuhin di nodl, ahin der fodem.

Откуда иголка, оттуда и нитка.552.

װי אַ הונט קען קײן קצבֿ ניט זײַן, אַזױ קען אַ בחור קײן שדכן ניט זײַן.

Vi a hunt ken kejn kacev nit zajn, azoj ken a boxer kejn šatxn nit zajn.

Как пес не может быть мясником, так и парень не может быть сватом.553.

װי דו װעסט זיך לײגן , אַזױ װעסטו שלאָפֿן.

Vi du vest zix lejgn, azoj vestu šlofn.

Как постелешь, так и выспишься.554.

װי די אַרבעט, אַזױ דער לױן.

Vi di arbet, azoj der lojn.

Какова работа, таков плата. Долг платежом красен.555.

װי די גענדז, אַזױ די גריװן.

Vi di gendz, azoj di grivn.

Каков батька, каковы и детки. Как родители жили, та так и нас благословили.556.

װי דער בעל־עגלה װיל, אַזױ דרײט ער מיטן דישל.

Vi der balagole vil, azoj drejt er mitn dišl.

Как извозчик хочет, так он вертит дышло.557.

װי צו זיבן אַז ױ צו זעבעציק

Vi cu zibm azoj cu zibecik.

Как в семь (лет), так в семдесять (лет).558.

װי קומט אַ פּאַטש צו גוט־שבת?

Vi kumt a pač cu gut-šabes?

В огороде бузина, а в Киеве дядька.559.

װײַבער זײַנען ליב ביז װאַנען זײ גיבן לשון.

Vajber zajnen lib bizvanen zej gibm lošn.

Жёны бывают любимыми, пока они не раскрывают рты.560.

װײַז אַ ייִדן אַ פֿינגער, װיל ער די גאַנצע האַנט.

Vajs a jidn a finger, vil er di gance hant.

Дай ему палец так он всю руку откусит.


561.

װײַט פֿון די אױגן – װײַט פֿון האַרצן.

Vayt fun di ojgn – vajt fun harcn.

С глаз долой – из сердца вон.562.

װײניקער אַ װאָרט, אַבי אַ אמת.

Vejniker a vort, abi an emes.

Маленькое слово, только бы, правда.563.

װײס, אַז דו פֿאַרקוקסט זיך אױף פֿרעמדער װײַסער חלה, קענסטו פֿאַרלירן דײַן אײגן שטיקל װײַס ברױט.

Vejs, az du farkukst zix af fremder vajser xale, kenstu farlirn dajn ejgn štikl vajs brojt.

Знай, что если ты заглядишься на чужую белую халу, можешь потерять свой собственный кусок черного хлеба.564.

װילסט האָבן אַ פּנים בײַ לײַטן? האָב זשע פֿריִער אַ פּנים בײַ זיך אַלײן.

Vilst hobm a ponem ba lajtn? Hob že frier a ponem ba zix alejn.

Хочешь иметь лицо у людей? Сначала имей-ка лицо у себя.565.

װילסט פּטור װערן פֿון אַ פֿרײַנד אַנטלי אים גמילות־חסד.

Vilst poter vern fun a frajnd antli im gmiles-xesed.

Хочешь избавиться от друга, то одолжи милостыню.566.

װילסט קנײדלעך, זאָג די הגדה.

Vilst knejdlex, zog a hagode.

Хочешь клёцки, рассказывай сказки. Без труда не выловишь рыбку из пруда.567.

װיסן איז ליכט, אומװיסן איז פֿינצטערניש.

Visn iz lixt, umvisn iz finsterniš.

Ученье – свет, неученье – тьма.568.

װעגן איבערגעקומענע צרות איז גוט צו דערצײלן.

Vegn ibergekumene cores iz gut cu dercejln.

О пережитых горестях хорошо рассказывать.569.

װעמען גאָט האָט ליב, דעם שטראָפֿט ער.

Vemen Got hot lib, dem štroft er.

Кого Бог любит, того наказует.570.

װעמען דאָס גליק שפּילט, דער טרעפֿט אַפֿילו אױסגעצילט.

Vemen dos glik špilt, der treft afile ojsgecilt.

Кому счастье играет, тому везёт, даже не целясь.


571.

װען איר רציחה װאָלט אַרײן אין אַ הונט, װאָלט דער הונט משוגע געװאָרן.

Ven ir recixe volt arajn in a hunt, volt der hunt mešuge gevorn.

Если бы ее злоба вселилась бы в собаку, собака сошла бы с ума.572.

װען אַלע מענטשן װאָלטן ציִען אױף אײן זײַט װאָלט זיך די װעלט איבערגעקערט.

Ven ale menčn voltn cien af ejn zajt volt zix di velt ibergekert.

Если б все люди тянули в одну сторону, то мир перевернулся бы.573.

װען דאָס מזל קערט זיך אָפּ, ברעכן זיך די צײן אַפֿילו פֿון קעז.

Ven dos mazl kert zix op, brexn zix di cejn afile fun kez.

Когда везенье отворачивается, зубы ломаются даже от сыра.574.

װען דו װאָלסט ניט געווען מײַן נאַר, װאָלט איך אױכעט געלאַכט.

Ven du volst nit geven majn nar, volt ix ojxet gelaxt.

Когда ты был бы дураком не со мной, я тоже смеялась бы.575.

װען די פּאַװע זאָל ניט האָבן די שײנע פֿעדערן, װאָלט זיך קײנער אױף איר ניט אומגעקוקט.

Ven di pave zol nit hobm di sejne federn, volt zix kejner af ir nit umgekukt.

Если бы павлин не имел бы красивых перьев, то на его бы никто не посмотрел бы.576.

װען יעדער פֿאַרקערט פֿאַר זײַן טיר, איז די גאַנצע גאַס רײן.

Ven jeder farkert far zajn tir, iz di gance gas rejn.

Если каждый закроет свою дверь, то улица чиста.577.

װען מען עסט טאָר מען ניט רעדן.

Ven men est tor men nit redn.

Когда кушают, не смей говорить. Когда я ем, я глух и нем. Когда кушаю, никого не слушаю.578.

װען מען קומט צו קראָען, דאַרף מען קראָען װי זײ.

Ven men kumt cu kroen, darf men kroen vi zej.

Если придётся каркать, то должен каркать как они. В чужой монастырь со своим уставом не лезь.579.

װען ניט די לוקניקער ייִדן, װאָלטן די שקצים קײן שטײנער ניט געװאָרפֿן.

Ven nit di lukniker jidn, voltn di škocim kejn štejner nit gevorfn.

Если не лукницкие евреи, то босяки не бросали бы камни.580.

װען פֿרײט זיך דער אָרעמאַן? – אַז ער פֿאַרלירט און געפֿינט.

Ven frejt zix der oreman? – az er farlirt un gefint.

Когда веселится бедняк? Когда он теряет и находит.581.

װען קלאָגט דער אָרעמאַן? – װער ער האָט צװײ חתונות אין אײן טאָג.

Ven klogt der oreman? – ver er hot cvej xasenes in ejn tog.

Когда плачет бедняк? Когда у него две свадьбы в один день.582.

װען תּהילים זאָל זײַן אַ רפֿואה װאָלט מען עס פֿאַרקױפֿט אין אָפּטײק.

Ven Tilim zol zajn a refue volt men es farkojft in optejk.

Если Псалмы были бы лекарством, то их продавали бы в аптеке. Молитвами болезни не лечат.583.

װענט האָבן אױערן – (גאַסן האָבן אױגן.)

Vent hobm ojern (– gasn hobm ojgn.)

И у стен есть уши, (а улицы – глаза.)584.

װער אין גאָט ניט גלײבט זאָל באַקומען אַ פֿרום װײַב.

Ver in Got nit glejbt zol bakumen a frum vajb.

Кто не верит в Б-га пусть получить набожную жену.585.

װער היט ניט אָפּ די קאָפּיקע, איז ניט װערט אַ קאָפּיקע.

Ver hit nit op di kopike, iz nit vert a kopike.

Кто не бережет копейку, тот не стоит копейки.586.

װער עס איז פֿױל – האַט ניט אין מױל.

Ver es iz fojl – hot nit in mojl.

Кто ленив – тот не имеет ничего во рту.587.

װער עס גראָבט אַ גרוב פֿאַרן אַנדערן, דער פֿאַלט אַלײן אַרײַן.

Ver es grobt a grub farn andern, der falt alejn arajn.

Не рой другому яму: сам в неё попадёшь.588.

װער עס גרײט זיך ניט אָן ערבֿ שבת, דער האָט ניט אױף שבת.

Ver es grejt zix nit on erev Šabes, der hot nit af Šabes.

Кто не готовится к Субботе, у того ничего нет в Суьботу Хочешь есть калачи, так не сиди на печи.589.

װער עס האָט אַ געהאַנגענעם אין דער משפּחה, פֿאַר דעם טאָר מען קײן שטריק ניט דערמאָנען.

Ver es hot a gehangenem in der mišpoxe, far dem tor men kejn štrik nit dermonen.

В доме повешенного не говорят о верёвке.590.

װער עס האָט די מאה, האָט די דעה.

Ver es hot di meje, hot di deje.

Кто платит, то заказывает музыку. Мёртвый да богатый не бывает виноватый.591.

װער עס האָט פֿאַרקאָכט אַ קאַשע, זאָל זי אױפֿעסן.

Ver es hot farkoxt a kaše, zol zi ufesn.

Заварил кашу, расхлёбывай.592.

װער עס װאַגט ניט, דער האָט ניט.

Ver es vagt nit, der hot nit.

Кто не смел, тот ничего не имеет. Риск – благородное дело. Волков бояться – в лес не ходить.593.

װער עס װױנט אין אַ גלעזערן הױז טאָר קײן שטײנער נישט װאַרפֿן.

Ver es vojnt in a glezern hojz tor kejn štejner ništ varfn.

Кто живет в стеклянном доме, тот не смеет бросать камни.594.

װער עס װיל אַלץ װיסן, דער װערט גיך אַלט.

Ver es vil alc visn, der vert gix alt.

Много будешь знать, быстро состаришься. Любопытной Варваре нос оторвали.595.

װער עס װיל – דער קען.

Ver es vil – der ken.

Кто хочет - тот может.596.

װער עס װיל האָבן רחמנות אױף זיך, מוז האָבן רחמנות אױף אַנדערע.

Ver es vil hobm raxmones af zix, muz hobm raxmones af andere.

Не делай другим того, что не желаешь себе.597.

װער עס זאָגט אַלף, מוז זאָגן בית.

Ver es zogt Alef, muz zogn Bejs

Кто говорит Алеф, обязан сказать Бет. Сказал А, скажи Б. Взял за гуж, не говори, что не дюж. Умел начать, умей и окончить.598.

װער עס טראַכט פֿון דעם טױט, איז ניט צום לעבן.

Ver es traxt fun dem tojt, iz nit cum lebm.

Кто думает о смерти, тому не суждено выжить.598.

װער עס לײגט אױפֿן אױװן, קריגט ניט קײן בײגל.

Ver es lejgt afn ojvn, krigt nit kejn bejgl.

Под лежачий камень вода не течёт.600.

װער עס פּאָרעט זיך מיט סמאָלע, שמירט זיך אױס די הענט.

Ver er poret zix mit smole, šmirt zix ojx.

Кто копается в смоле, тот вымазывается в ней.


601.

װער עס פֿרעגט, בלאָנדזשעט ניט.

Ver es fregt, blondžet nit.

Кто спрашивает, то не блуждает. Язык до Киева доведёт.602.

װער עס קומט פֿריִער, דער מאָלט פֿריִער.

Ver es kumt frier, der molt frier.

Кто рано встаёт, тому Бог даёт.603.

װער עס שטראָפֿט דעם צװײטן, ביז פֿריִער פֿאַר זיך גוטס אָנגרײטן.

Ver es štroft dem cvejtn, biz frier far zix guts ongrejtn.

Ахал бы, дядя, на тебя глядя.604.

װערטער זאָל מען װעגן און ניט צײלן.

Verter zol men vegn un nit cejln.

Слова следует взвешивать, а не считать.605.

זאָג דער קאַץ, אַז די בלינצע קאָסט אַ גילדן, נעמט זי פֿאָרט.

Zog der kac, az di blince kost a gildn, nemt zi fort.

Скажи кошке, что блин стоит монеты, она всё-таки возьмёт.606.

זאָג מיר, װער זײַנע חבֿרים זײַנען, װעל איך דיר זאָגן, װער דו ביסט.

Zog mir, ver zajne xavejrim zajnen, vel ix dir zogn, ver du bist.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.607.

זאָג ניט אַלץ װאָס דו װײסט, גלײב ניט אַלץ װאָס דו האָסט.

Zog nit alc vos du vejst, glejb nit alc vos du host.

Не говори всё, что знаешь, не верь всему, что имеешь.608.

זאָג ניט "האָץ" ביז דו ביסט ניט אַריבערגעשפּרונגען דעם קלאָץ.

Zog nit “hoc” biz du bist nit aribergešprungen dem kloc.

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Цыплят по осени считают.
Galina Orlova
 
Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:06

Re: Пословицы на идиш

Сообщение Galina Orlova » 15 окт 2010, 22:56

609.

זיבן איז אַ ליגן.

Zibn iz a lign.

Семь – это ложь.610.

זיבן זאַכן פֿאַרקירצן די יאָרן: כּעס אין קנאה, תּאװה און גאװה, רכילות, זנות און לײַדיק גײן.

Zibn zaxn farkircn di jorn: kas un kine, tajve un gajve, rexiles, znus un lajdik gejn.

Семь вещей укорачивают года: гнев и зависть, соблазн и гордость, сплетни, разврат и безделье.


611.

זיבן מאָל מעסטן, אײן מאָל אָפּשנײַדן.

Zibn mol mestn, ejn mol opšnajdn.

Семь раз измерь – один раз отрежь!612.

זײַ אַ בריה און גיב זיך אַ קוש אין שטערן.

Zaj a berje un gib zix a kuš in stern.

Близок локоть, да не укусишь.613.

זײַ ניט ברוגז, װעסטו ניט זײַן אַלײן.

Zaj nit brojgez, vestu nit zajn alejn.

Не сердись, и ты будешь не одинок.614.

זײַנען ניט קײן גרױסע מציאה.

Zajnen nit kejn grojse mecie.

Не бывает большой находки.615.

זיך לערנען גאָלן איז בעסער אױף אַ פֿרעמדער באָרד.

Zix lernen goln iz beser af a fremder bord.

Учиться брить лучше на чужой бороде.616.

זיכער איז מען נאָר מיטן טױט.

Zixer iz men nor mitn tojt.

Уверенным бывают только в смерти.617.

חסרונות זעט מען נאָר בײַ יענעם.

Xesrojnes zet men nor ba jenem.

Недостатки видят только у других. В чужом глазу сучок видим, а в своём бревна не замечаем.618.

טױטע האָבן ניט קײן טעות.

Toyte hobm nšt kejn toes.

У мёртвых нет ошибок. Человеку свойственно ошибаться.619.

טראָג ניט קײן טובֿות איבער פֿרעמדע הײַזער.

Trog nit kejn tojves iber fremde hajzer.

Не предлагай услуги в чужих домах. Своя рубашка ближе к телу.620.

יחדיו איז אַ ייִדישע זאַך.

Jaxdev iz a jidiše zakh.

Единство – еврейская вещь Один за всех, все за одного.


621.

יעדן דאַכט זיך, אַז בײַ יענעם לאַכט זיך.

Jedn daxt zix, az ba jenem laxt zix.

Каждому кажется, что другому смешно.622.

יעדע שטאָט האָט זיך איר משוגענעם.

Jede štot hot zix ir mešugenem.

Каждый город имеет сумасшедшего. В семье не без урода.623.

יעדער איז זיך דער נאָענטסטער קרובֿ.

Jeder iz zix der noentster korev.

Своя рубашка ближе к телу.624.

יעדער אָנפֿאַנג איז שװער.

Jeder onfang iz šver.

Лиха беда начало. Первый блин – комом.625.

יעדער האַלבער נבֿיא איז אַ גאנצער נאַר.

Jeder halber novi iz a gancer nar.

Каждый полупророк - полный дурак.626.

יעדער לױט זײַן געשמאַק.

Jeder lojt zajn gešmak.

О вкусах не спорят.627.

יעדערער גנבֿ האָט זיך זײַן תּירוץ.

Jederer ganev hot zix zajn terec.

Каждый вор находит себе оправдание.628.

יעדערער זעט נאָר יענעמס הױקער, אָדער ניט זײַן אײגענע.

Jederer zet nor jenems hojker, oder nit zajn ejgene.

В чужом глазу сучок видим, а в своём бревна не замечаем.629.

יענעמס גראָז איז גרינער.

Jenemc groz iz griner.

Чужая трава зеленее. В чужих руках ломоть велик.630.

יענער אָנהײב האָט זײן עק, און יעדע שאַפֿונג האָט איר צװעק.

Jener onhejb hot zajn ek, un jede šafung hot ir cvek.

Каждое начало имеет свой конец, а каждое творение имеет свой гвоздь


631.

כּדי צו דערקענען אַ מענטשן מוז מען מיט אים אױפֿעסן אַ פּוד זאַלץ.

Kedej cu derkenen a menčn muz men mit im ufesn a pud zalc.

Чтобы узнать человека нужно с ним съесть пуд соли.632.

כּל־זמן דער מענטש האָט נאָך די אױגן אָפֿן, זאָל ער נאָך האָפֿן <זאָל ער ניט אױפֿהערן צו האָפֿן>.

Kolzman der menč hot nox di ojgn ofn, zol er nox hofn <zol er nit ufhern cu hofn>.

Пока у человека открыты глаза, он не перестаёт надеяться. Пока дышу – надеюсь Век живи, век надейся.633.

כּל־זמן מען לעבט איז אַלץ צו װײניק.

Kolzman men lebt iz alc cu vejnik.

Пока живут – всё понемножку.634.

כּעס מאַכט אַ קלוגן צום נאַר.

Kas maxt a klugn cum nar.

Злоба превращает умного в дурака.635.

לאָז זײַן פֿון אַ קאָזאַק, אַבי צו לעבן.

Loz zajn fun a kozak, abi cu lebm.

Оставь своё у казака, лишь бы жить.636.

לאָז קרענקען דער שפּיגל צי דאָס בין איך?!

Loz krejnken der špigl ci dos bin ix?!

Пусть будет проклято зеркало, разве это я?! Неча на зеркало пенять, коли рожа крива.637.

לאַכן איז די בעסטע רפֿואה.

Laxn iz di beste refue.

Смех – лучшее лекарство.638.

לױף נישט נאָך כּבֿוד, װעט ער אַלײן צו דיר קומען.

Lojf ništ nox koved, vet er alejn cu dir kumen.

Не беги за честью, она сама к тебе придёт.639.

לײגט ניט אָפּ אױף מאָרגן װאָס דו קענסט הײַנט באַזאָרגן.

Lejgt nit op af morgn vos du kenst hajnt bazorgn.

Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.640.

מאָרגן זאָל גאָט זאָרגן.

Morgn zol Got zorgn.

Успеешь напечалиться, когда беда навалится.


641.

מיט אַ גוטער חבֿרותא אױפֿן שאַרף פֿון שװערד.

Mit a guter xavruse afn šarf fun šverd.

С хорошей компанией на острие меча. В тесноте, да не в обиде.642.

מיט אַ נאַר טאָר מען קײן װיכּוח ניט האָבן.

Mit a nar tor men kejn vikuex nit hobm.

С дураком не смей спорить. Дуракам закон не писан.643.

מיט אַ פֿרעמדער פֿור פֿאָרט מען ניט װײַט.

Mit a fremde fur fort men nit vajt.

С чужой фурой далеко не едешь.644.

מיט אַ צרה דאַרף מען זיך נאָר איבערשלאָפֿן.

Mit a core darf men zix nor iberšlofn.

С горем нужно только переспать.645.

מיט אַ קאַץ שיקט מען קײן שלח־מנות ניט.

Mit a kac šikt men kejn šalexmones nit.

С кошкой не посылают гостинцев. Пустили козла в огород.646.

מיט אײן אײ קען מען אַ גאַנצע שיסל באָרשטש פֿאַרװײַסן.

Mit ejn ej ken men a gance šisl boršč farvajsn.

С одним яйцом можно целую миску борща обелить.647.

מיט אײן פּאָר פֿיס קען מען ניט טאַנצן אױף צװײ חתונות.

Mit ejn por fis ken men nit tancn af cvej xasenes.

С одной парой ног невозможно танцевать на двух свадьбах. Один пирог два раза не съешь.648.

מיט געדולד בױערט מען דורך אַפֿילו אַ קיזלשטײן.

Mit geduld bojert men durx afile a kizlšteyn

С терпением просверлят даже кремень. Терпение и труд всё перетрут.649.

מיט די יאָרן אַלץ שװאַכער די צײן און דער זכּרון.

Mit di jorn alc svaxer di cejn un der zikorn.

С годами всё слабее: зубы и память.650.

מיט דער צײַט לערנט מען אַ בער אױך אױסטאַנצן.

Mit der ajt lernt men a ber ojx ojstancn.

Со временем учат медведя также танцевать.


651.

מיט דער קאַץ שיקט מען ניט קײן שלח־מנות.

Mit der kac šikt men nit šalexmones.

С кошкой не посылают гостинцев. Пустили козла в огород.652.

מיט חכמה אַלײן גײט מען ניט אין מאַרק.

Mit xoxme alejn gejt men nit in mark.

С одной мудростью на рынок не ходят.653.

מיט ליגן קומט מען װײַט, אָבער ניט צוריק.

Mit lign kumt men vajt, ober nit curik.

У лжи короткие ноги.654.

מיט פֿרעמדן שׂכל קען מען ניט לעבן.

Mit fremdn sejxl ken nit lebm.

С чужим умом невозможно жить.655.

מיט פֿרעמדע הענט איז גוט פֿײער צו שאַרן.

Mit fremde hent iz gut fajer cu šarn.

Чужими руками хорошо огонь загребать.656.

מיט שרײַען ה ױך באַװײַזט מען ניט קײן כּוח.

Mit srajen hojx bavajzt men nit kejn kojex.

С громким криком силу не показывают.657.

מיטן שׂכל װעסטו פֿאַנגען אַפֿילו אַ לײב, מיט כּוח אַפֿילו ניט קײן פֿליג.

Mitn sejxl vestu fangen afile a lejb, mit kojex afile nit kejn flig.

С умом поймаешь даже льва, а с силой не поймаешь даже муху.658.

מײַן דרײער איז אױך אַ דרײער.

Majn drejer iz ojx a drejer.

Мой проныра также проныра.659.

מלאָכה איז מלוכה.

Meloxe iz meluxe.

Ремесло – царство.660.

מען אַנטלױפֿט פֿון רעגן, באַגעגנט מען האָגל.

Men antlojft fun regn, bagegnt men hogl.

Бегут от дождя, встречают град. Из огня да в полымя.


661.

מען באַגריסט נאָך די קלײדער, מען באַגלײט נאָכן שׂכל.

Men bagrist nox di klejder, men baglejt noxn sejxl.

По одёжке встречают, по уму провожают.662.

מען דאַרף הײַנט זאָרגן, װאָס ער װעט זײַן מאָרגן.

Men darf hajnt zorgn, vos er vet zajn morgn.

Надо сегодня заботиться о том, что будет завтра.663.

מען דאַרף ניט אַזױ פֿיל מדקדק זײַן.

Men darf nit azoj fil medakdek zajn.

Не всякое лыко в строку.664.

מען דאַרף ניט אַרײַנשטופּן דעם קאָפּ אין אַ קראַנקן בעט.

Men darf nit arajnštupn dem kop in a krankn bet.

Не надо всовывать голову в кровать с больным.665.

מען דאַרף ניט דעם גאַנצן קעז אַרײַנלײגן אין אײן װאַרעניק.

Men darf nit dem gancn kez arajlejgn in ejn varenik.

Не надо весь сыр вкладывать в один вареник. Не клади все яйца в одну корзину.666.

מען דאַרף ניט זײַן הױך, מען זאָל זײַן גרױס.

Men darf nit zajn hojx, men zol zajn grojs.

Не надо быть высоким, надо быть большим.667.

מען דאַרף ניט צײלן געלט אין אַ פֿרעמדער קעשענע.

Men darf nit cejln gelt in a fremder kešene.

Не надо считать деньги в чужом кармане.668.

מען דאַרף עפּעס רעדן, נאָר רעדן איז ניטאָ װאָס.

Men darf epes redn, nor redn iz nito vos.

Надо что-то сказать, но сказать нечего.669.

מען דערקענט אין די באַקן, װי די צײנער קנאַקן.

Men derkent in di bakn, vi di cejner knakn.

По щекам узнают, как зубы щёлкают.670.

מען דערקענט דעם פּריץ נאָך די שטיװל.

Men derkent dem porec nox di štivl.

Помещика узнают ещё по сапогам.


671.

מען דערקענט דעם פֿױגל נאָך די פֿעדערן.

Men derkent dem fojgl nox di federn.

Видна птица по полёту.672.

מען הערט די מגילה װי דעם רבֿ, דעם רבֿ װי די מגילה – און בײדע אין אײנעם װי דעם פֿאַראַיאָריקן שנײ.

Men hert di megile vi dem rov, dem rov vi di megile – un bejde inejnem vi farajorikn šnej.

Слушают свиток как раввина, раввина как свиток – обоих вместе как прошлогодний снег.673.

מען זאָל װאַרטן אױף דעם לוחס פּאָגאָדע, װאָלט מען קײן ברױט ניט געהאַט.

Men zol vartn af dem luexs pogode, volt men kejn brojt nit gehat.

Чтобы не иметь хлеба, надо ждать погоду по календарю.674.

מען טאָר ניט אױסזאָגן פֿון חדר.

Men tor nit ojszogn fun xejder.

Не смей высказываться о хедере.675.

מען מעג זײַן שװאַרץ, אַבי האָבן אַ גוט האַרץ.

Men meg zajn švarc, abi hobn a gut harc.

Можно быть чёрным, только было бы доброе сердце.676.

מען קען בײם ברעג אױך דערטרונקען װערן.

Men ken bam breg ojx dertrunken vern.

У берега также можно утонуть.677.

מען קען מיט אַ לעפֿל דעם ים ניט אױסשעפּן.

Men ken mit a lefl dem jam nit ojsšepm.

Ложкой море не вычерпаешь.678.

מענער, דערלאָזט ניט, אַז די װײַבער זאָלן אױף אונדז פֿאָרן רײַטנדיק.

Mener, derlozt nit az di vajber zoln af undz forn rajtndik.

Мужья, не позволяйте, чтобы жены на нас ездили верхом.679.

משיח װערט ניט אין אײן נאַכט געבױרן.

Mešiex vert nit in eyn naxt gebojrn.

Мессия не рождается в одну ночь. Москва не сразу строилась.680.

נאָר בײַ אײגענעם טיש קאָן מען װערן זאַט.

Nor ba ejgenem tiš kon men vern zat.

Только у своего стола можно стать сытым.


681.

נאַראָנים און קראָפּעװע װאַקסן אָן רעגן.

Naronim un kropeve vaksn on regn

Дураков не сеют, они сами родятся.682.

נגיד האָט פֿײַנט כּבֿוד, װי אַ קאַץ סמעטענע.

Noged hot fajnt koved, vi a kac smetene.

Богач не любит почести, как кот сметану.683.

נגידים בלאָזן זיך, דער אָרעמאַן ווערט געשװאָלן.

Negidim blozn zix, der oreman vert gešvoln.

Богачи дуются, бедняк становится набухшим. Когда паны дерутся, у холопов чубы трещат.684.

נויט ברעכט אײַזן, דלות ברעכט שלעסער.

Nojt brext ajzn, dales brext sleser.

Нужда ломает железо, а нищета замки.685.

ניט אַזױ גיך טוט זיך װי עס רעדט זיך.

Nit azoj gix tut zix vi es redt zix.

Не так быстро делается, как говорится.686.

ניט איטלעכס האַרץ װאָס לאַכט איז פֿרײלעך.

Nit itlexs harc vos laxt iz frejlex.

Не всякое сердце что смеётся, весёлое. Смех сквозь слёзы.687.

ניט איטלעכעער װאָס זיצט אױבן אָן איז אַ פּאַן.

Nit itlexer vos zict ojbm on iz a pan.

Не каждый, что сидит на почётном месте пан.688.

ניט אַלץ װאָס גלאַנצט איז גאָלד.

Nit alc vos glanct iz gold.

Не всё то золото, что блестит.689.

ניט אַלע <יעדן> טאָג איז פּורים.

Nit ale <jedn> tog iz Purim

Не каждый день Пурим. Не всё коту масленица (бывает великий пост).690.

ניט דאָס איז שײן װאָס ס׳איז שײן, נאָר דאָס איז שײן װאָס ס׳געפֿעלט.

Nit dos iz šejn vos s’iz šejn, nor dos iz šejn vos s’gefelt.

Не красивая красива, а любимая.


691.

ניט דאָס אָרט באַשײנט דעם מענטשן, נאָר דער מענטש דאָס אָרט.

Nit dos ort bašejnt dem menčn, nor der menč dos ort.

Не место красит человека, а человек место.692.

ניט דער טשװאָק איז דער עיקר, נאָר דער הענגלײַכטער.

Nit der čvok iz der iker, nor der hejnglajxter.

За деревьями леса не видно.693.

ניטאָ קײן משפּחה אָן אַ פֿלעק.

Nito kejn mišpoxe on a flek.

И на солнце бывают пятна. В семье не без урода.694.

ניטאָ קײן רױז אָן דערנער.

Nito kejn rojz on derner

Нет розы без шипов.695.

נײַ איז געטרײַ.

Naj iz getraj.

Новое – верно.696.

נײן איז דער בעסטער תּירוץ.

Nejn iz der bester terec.

Нет – лучшее оправдание. На нет и суда нет.697.

נעם אַ ייִדן אונטערפֿירן, װאַרפֿט ער דיר אַרױס פֿון װאָגן.

Nem a jidn unterfirn, varft er dir arojs fun vogn.

Возьмёшь еврея подвести, он тебя выбросит с повозки.698.

ס׳איז גאָר ניט אַזױ שרעקלעך, װי מען מאָלט זיך אױס.

S’iz gor nit azoj šreklex, vi men molt zix ojs.

У страха глаза велики.699.

ס׳לאָזט זיך נאָך ניט אױס די װעלט.

S’lozt zix nox nit ojs di velt.

Свет не клином сошёлся.700.

עלטערן לערנען אױס די קינדער רעדן און די קינדער די עלטערן – שװײַגן.

Eltern lernen ojs di kinder redn un di kinder di eltern – švajgn.

Родители выучивают детей говорить, а дети родителей – молчать.


701.

עמעצער איז שײן, און איך בין קלוג.

Emecer iz šejn, un ix bin klug.

Кто-то красив, а я умен. Встречают по одежке, провожают по уму.702.

עס איז זײער ניט שײן, װען דו הײסט יענעם גײן און אַלײן בלײַבסטו שטײן.

Es iz zejer nit šejn, ven du hejst jenem gejn un alejn blajbstu štejn.

Это очень не красиво, если зовёшь другого пойти, а сам стоишь.703.

ער איז געבליבן בײַ דער בײַטש און האַלט זיך נאָך אַלץ פֿאַר אַ בעל־עגלה.

Er iz geblibm ba der bajč un halt zix nox alc far a balagole.

Он остался возле кнута, а по-прежнему считает себя извозчиком.704.

עס איז ניט מײַן ציג און ניט מײַן חנוקה־ליכטל.

Es iz nit majn cig ub nit majn xanike-lixtl.

Моя хата с краю (я ничего не знаю).705.

עס איז ניטאָ קײן שלעכטס אָן אַ ביסל גוט.

Es iz nito kejn šlexts on a bisl gut.

Не было бы счастья, да несчастье помогло.706.

עס באַצאָלט ניט דער רײַכער, אָבער דער, װאָס איז שולדיק.

Es bacolt nit der rajxer, ober der, vos iz šuldik.

Богатый не оплачивает за то, что виноват.707.

עס װײסט די קאַץ , װעמענס פֿלײש זי האָט אױפֿגעגעסן.

Es vejst di kac, vemens flejš zi hot ufgegesn.

Знает кошка, чьё мясо съела.708.

עס װילט זיך און עס בײַסט זיך.

Es vilt zix un es bajst zix.

И хочется и колется.709.

עס נעמט זיך ניט אָן, עס לאָזט זיך ניט אױס.

Es nemt zix nit on, es lozt zix nit ojs.

Ничего не прибавляется и не убавляется.710.

ער מײנט, אַז ער האָט אָנגעכאַפּט גאָט בײַ דער באָרד <בײַ די פֿיס>.

Er mejnt, az er hot ongexapt Got ba der bord <ba di fis>.

Он думает, что он ухватил Б-га за бороду <за ноги>.


711.

ערשט געלעבט, שױן געשטאָרבן.

Eršt gelebt, šojn geštorbm.

Ныне на ногах, завтра в могиле.712.

פֿאַר אַ גנבֿ איז ניטאָ קײן שלאָס.

Far a ganev iz nito kejn šlos.

Для вора не бывает замка.713.

פֿאַר אַ געשלאָגענעם הונט טאָר מען קײן שטעקן ניט װײַזן.

Far a gešlogenem hunt tor men kejn štekn nit vajzn.

В доме повешенного не говорят о верёвке.714.

פֿאַר אַ הײמישן גנבֿ קאָן מען זיך ניט אײַנהיטן.

Far a hejmišn ganef kon men zix nit ajnhitn.

Для домашнего вора невозможно сберечься.715.

פֿאַר אַ װײַב איז קײן סוד נישטאָ.

Far a vajb iz kejn sod ništo.

Для жены не бывает тайны.716.

פֿאַר אומכּבֿוד אַנטלױף אָבער דעם כּבֿוד לױף ניט נאָך.

Far umkoved antlojf ober dem koved lojf nit nox.

С позором убегай, но за славой не беги.717.

פֿאַר אַזאַ מין עצה קומט אַ גוטער פּאַטש אין פּלײצע.

Far aza min ejce kumt a guter pač in plejce.

За такой совет следует получить хороший шлепок по спине.718.

פֿאַר אַן עקשן איז גאָר קײן רפֿואה ניטאָ.

Far an akšn iz gor kejn refue nito.

Для упрямца нет лекарства.719.

פֿאַר געלט באַקומט מען אַלץ, נאָר ניט קײן שׂכל.

Far gelt bakumt men alc, nor nit kejn sejxl.

За деньги получают всё, только не ум.720.

פֿאַר געלט האָט מען די װעלט און יענע װעלט.

Far gelt hot men di velt un jene velt.

За деньги имеют и этот мир, и иной мир.


721.

פֿאַר דעם אמת שלאָגט מען.

Far dem emes šlogt men.

За правду бьют.722.

פֿאַר דעם נאָענטסטן קרובֿ זאָל מען נישט זײַן ערובֿ.

Far dem noentstn korev zol men ništ zajn orev.

За ближайшего родственника не следует поручаться.
Galina Orlova
 
Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:06

Re: Пословицы на идиш

Сообщение Galina Orlova » 15 окт 2010, 22:57

723.

פֿאַרגאָסן בלוט ניט רוט.

Fargosn blut nit rut.

Пролитая кровь не отдыхает.724.

פֿאָרט מען שטילער, קומט מען גיכער.

Fort men štiler, kumt men gixer.

Тише едешь, дальше будешь.725.

פֿאַרפֿאַלן די קו אין אײנעם מיט דעם שטריקעלע.

Farfaln di ku inejnem mit dem štrikele.

Пропала корова вместе с веревочкой.726.

פֿון אַ בית־עולם טראָגט מען ניט צוריק.

Fun besojlem trogt men nit curik.

С кладбища не уносят обратно.727.

פֿון אַ גוט פֿערד איז כאָטש כּדאַי אַראָפּצופֿאַלן.

Fun a gut ferd iz xoč kedaj aropcufaln.

С хорошей лошади стоит и упасть.728.

פֿון אַ װאָרט װערט אַ קװאָרט.

Fun a vort vert a kvort.

Слово стоит кружки.729.

פֿון אַ חזיר אַ האָר איז אױך גוט.

Fun a xazer a hor iz ojx gut.

С паршивой овцы хоть шерсти клок.730.

פֿון אַ נאַר קען מען קײן ראיה ניט ברענגען.

Fun a nar ken men kejn raje nit brejngen.

Глупцу невозможно что-то доказать.


731.

פֿון אַ פֿעטן באָק פֿון אַ קאַרגן גבֿיר געניסט מען ערשט נאָכן טױט.

Fun a fetn bok fun a kargn gvir genist men eršt noxn tojt.

Толстым козлом скупого богача наслаждаются только после смерти.732.

פֿון אײַלעניש קומט קײן גוטס ניט אַרױס.

Fun ajleniš kumt kejn guts nit arojs.

Поспешишь – людей насмешишь.733.

פֿון אײן אָקס קאָן מען קײן צװײ פֿעלן נישט שינדן.

Fun ejn oks kon men kejn cvej feln nit šindn.

С одного быка невозможно содрать две шкуры.734.

פֿון אַלע רעות קומען אַרױס טובֿות.

Fun ale roes kumen arojs tojves.

Нет худа без добра.735.

פֿון דײַן מױל אין גאָטס אױערן (אַרײַן).

Fun dajn mojl in Gots ojern (arajn).

Твоими бы устами да мёд пить. Из твоих уст да Богу в уши..736.

פֿון דעם בעסטן קאַרפּ קען מען נאָר האָבן אײן קאַרפּנקאָפּ.

Fun dem bestn karp ken men nor hobm ejn karpmkop.

Один пирог два раза не съешь. Выше головы не прыгнешь.737.

פֿון דעם מעל װעט קײן ברױט ניט זײַן.

Fun dem mel vet kejn brojt nit zajn.

Из муки хлеба не бывает.738.

פֿון דער ליבע װערט מען בלינד און טױב.

Fun der libe vert men blind un tojb.

Любовь зла – полюбишь и козла. (букв. От любви становятся слепыми и глухими.)739.

פֿון זאָגן װערט מען ניט טראַגעדיק.

Fun zogn vert men nit tragedik.

От разговора не беременеют.740.

פֿון כּעס װערט מען אַלט, פֿון געלעכטער װערט מען יונג.

Fun kas vert men alt, fun gelexter vert men jung.

От злобы стареют, от смеха молодеют.


741.

פֿון לײדיקע פֿעסער איז דער ליאַרעם גרעסער.

Fun lejdike feser iz der ljarem greser.

Пустая бочка пуще гремит.742.

פֿון לופט כאַפּט מען פֿאַרקילונג.

Fun luft xapt men farkilung.

С воздухом ловят похолодание.743.

פֿון מזל ביז שלימזל איז אײן שפּאַן, אָבער צוריק איז אַ װײַטער װעג.

Fun mazl biz slimazl iz ejn špan, ober curik iz a vajter veg.

От счастья к несчастью – один шаг, но назад - долгий путь.744.

פֿון מעשׂיות דערצײלן קאָכט מען ניט קײן װעטשערע.

Fun majses dercejln koxt men nit kejn večere.

Из рассказывания историй ужин не варят.745.

פֿון על־חטא װערט מען ניט פֿעט.

Fun alxet vert men nit fet.

Чтение молитвы не стоит жира.746.

פֿון צוזאָגן ביז איבערצײלן איז נאָך גאַנץ װײט.

Fun cuzogn biz ibercejln iz nox ganc vajt.

От "обещать" до "пересчитать" еще довольно далеко. Скоро сказка сказывается да не скоро дело делается.747.

פֿון צוזאָגן ביז געבן איז אַ גרױסער מהלך.

Fun cuzogn biz gebm iz a grojser mehalex.

Обещанного три года ждут.748.

פֿון צוקומעניש טוט דער קאָפּ נישט װײ.

Fun cukumeniš tut der kop ništ vej.

От прибавления голова не болит.749.

פֿון קרומע שידוכים קומען אַרױס גלײַכע קינדער.

Fun krume šiduxim kumen arojs glajxe kinder.

От кривых сватов выходят прямые дети.750.

פֿריִער זײַנען די מלאָכים אַרומגעגאַנגען אױף דער ערד, הײַנט זענען זײ אַפֿילו אין הימל ניטאָ.

Frier zajnen di maloxim arumgegangen af der erd, hajnt zenen zej afile in himl nito.

Раньше ангелы расхаживали по земле, сейчас они не расхаживают даже по небу.


751.

פֿרעג אַן עצה בײַ יענעם און האָב דײַן שׂכל בײ דיר.

Freg an ejce ba jenem un hob dajn sejxl ba dir.

Спрашивай совета у другого, но имей собственный ум.752.

פֿרעג ניט בײַם קלוגן, פֿרעג בײַם געניטן.

Freg nit bam klugn, freg bam genitn.

Старого воробья на мякине не проведёшь.753.

פֿרעג ניט דעם רופֿא, פֿרעג דעם חולה.

Freg nit dem rojfe, freg dem xojle.

Не спрашивай лекаря, спрашивай больного.754.

פֿרעגן זאָלסטו פֿרעגן אָבער ניט גלײבן.

Fregn zolstu fregn ober nit glejbn.

Спрашивать спрашивай, но не верь.755.

פֿרעגן קאָסט קײן געלט ניט.

Fregn kost kejn gelt nit.

Спросить денег не стоит.756.

צדקה צו געבן ליב האָבן קען מען קײנעם ניט נײטן.

Cdoke cu gebm lib hobm ken men kejnem nit nejtn.

Насильно мил не будешь.757.

צו קהל דערלײַגט מען ניט.

Cu kool derlajgt men nit.

Совету общины не лгут.758.

צו אַ קלוגן איז גענוג מיט אַ װוּנק, צו אַ נאַר דאַרף מען אַ שטעקן.

Cu a klugn iz genug mit a vunk, cu a nar darf men a štekn.

Умному и намёка достаточно.759.

צו איטלעכן נײַעם ליד קאָן מען צופּאסן אַן אַלטן ניגון.

Cu itlexn najem lid kon men cupasn an altn nign.

Любой новой песне можно приспособить старый напев.760.

צו ברױט געפינט מען אַ מעסער.

Cu brojt gefint men a meser.

К хлебу ищут нож.


761.

צו גוטס געװױנט מען זיך גיך צו.

Cu guts gevojnt men zix gix cu.

К хорошему быстрому привыкают.762.

צו גליק באַדארפֿט מען קײן חכמה ניט.

Cu glik badarft men kejn xoxme nit.

Для счастья мудрости не надо.763.

צו הערינג באַדאַרפֿט מען קײן זאַלץ און צו גריװן קײן שמאַלץ.

Cu hering badarft men kejn zalc un cu grivn kejn šmalc.

К селёдке не нужна соль и к шкваркам не нужен жир.764.

צו יענעם אין האַרצן קען מען ניט אַרײַנקריכן.

Cu jenem in harcn ken men nit arajnkrixn.

Чужая душа – потёмки.765.

צװײ קעץ אין אײן זאַק קענען קײן שלום ניט האָבן.

Cvej kec in ejn zak kenen kejn šolem nit hobm.

Два медведя в одной берлоге не уживутся. *Нашла коса на камень.766.

צװישן דער קימפּעטאָרין און דער װאַרטערין װערט דאָס קינד דערשטיקט.

Cvišn der kimpetorn un der vartern vert dos kind derštikt.

У семи нянек дитя без глазу.767.

צוזאָגן און ליב האָבן קאָסט ניט קײן געלט.

Cuzogn un lib hobn kost nit kejn gelt.

Обещать и любить не стоит денег.768.

צוליב די בײמער זעט מען ניט דעם װאַלד.

Culib di bejmer zet men nit dem vald.

За деревьями леса не видно769.

צום לעצטן קומט דאָס בעסטע.

Cum lectn kumt dos beste.

Остатки сладки.770.

צום רבֿ װעט מען ניט גײן.

Cum rov vet men nit gejn.

Свои люди – сочтёмся.


771.

צי ניט איבער דאָס שטריקל.

Ci nit iber dos štrikl.

Разве нет выше верёвки?772.

צען מאָל טראַכטן, אײן מאָל פֿאָרן.

Cen mol traxtn, ejn mol forn.

Не зная броду, не суйся в воду.773.

קאָכן קאָכט מען אין טאָפּ און כּבֿוד גיט מען אָפּ דעם טעלער.

Koxn koxt men in top un koved git men op dem teler.

Варить варят в горшке, а честь отдают тарелке.774.

קהל קריגט זיך און דעם שמשׂ שמײַסט מען.

Kool krigt zix un dem šames šmajst men.

Когда паны дерутся, у холопов чубы трещат. (букв. Община ссорится, а бьют служку.)775.

קויפֿסט אַ הויז, פֿרעג זיך נאָך װער זײַנען דײַנע שכנים.

Kojfst a hojz, freg zix nox ver zajnen dajne šxejnim.

Покупаешь дом, то спроси ещё кто твои соседи.776.

קוק אױף דעם מײדל, ניט אױף דעם קלײדל.

Kuk af dem mejdl, nit af dem klejdl.

Не красна изба углами, а красна пирогами.777.

קוק דיר ניט אום, װײַל דו װעסט װערן אַ שטיק זאַלץ.

Kuk dir nit um, vajl du vest vern a štik zalc.

Не оглядывайся, потому что ты станешь куском соли.778.

קלוגע קינדער האָבן קורצע יאָר.

Kluge kinder hobn kurce jorn.

Умные дети имеют короткие годы.779.

קײנער װײסט ניט, װעמענס מאָרגן עס װעט זײַן.

Kejner vejst nit, vemens morgn es vet zajn.

Никто не знает, что будет завтра.780.

קינדער און גלעזער האָט מען נישט צופֿיל.

Kinder un glezer hot men ništ cufil.

Детей и стаканов не бывает слишком много.


781.

קינדער און נאַראָנים זאָגן דעם אמת.

Kinder un naronim zogn dem emes.

Дети и дураки говорят правду.782.

קלײדער מאַכן לײַט.

Klejder maxn lajt.

Не боги горшки обжигают. Платья делают люди.783.

קלײנע קינדער לאָזן ניט שלאָפן, גרױסע לאָזן ניט לעבן.

Klejne kinder lozn nit šlofn, grojse lozn nit lebm.

Маленькие дети не должны спать, большие не должны жить.784.

קלײנע קינדער – קלײנע זאָרגן, גרױסע קינדער – גרױסע זאָרגן.

Klejne kinder – klejn zorgn, grojse kinder – grojse zorgn.

Малые дети не дают спать, большие не дают дышать.785.

קענסטו נישט נײען, דאַרפֿסטו נישט טרענען.

Kenstu ništ nejen, darfstu ništ trenen.

Не зная броду, не суйся в воду.786.

קראָפּעװע װאַקסט אָן רעגן.

Kropeve vakst on regn.

Крапива растёт без дождя.787.

קראָקע איז ניט אין אײן טאָג געבױט געװאָרן.

Kroke iz nit in ejn tog gebojt gevorn.

Краков не в один день строился. Москва не сразу строилась.788.

קרובֿים דערקענט מען, אַז זײ רײַך װערן.

Krojvim derkent men, az zej rajx vern.

Родственников узнают, когда они богатеют.789.

רבונו־של־עולם! אַ װעלט האָסטו באַשאַפֿן – אַזאַ יאָר אױף מיר; פֿירן זיך – אַזאַ יאָר אױף מײַנע שׂונאים.

Ribojnešelojlem! A velt hostu bašafn – aza jor af mir; firn zix – aza jor af majne sonim.

Б-же всемилостивый! Ты создал мир и такую жизнь для меня. Чтоб такая жизнь водилась у моих врагов.790.

רבי האָט געהײסן פֿרײלעך זײַן, נאָר ניט משוגע.

Rebe hot gehejsn frejlex zajn, nor nit mešuge.

Ребе велел веселиться, но не сходить с ума.


791.

– רבֿ קרובֿ, איר זײַט ניט פֿון לענטשנע? – איר זײַט אַלײן אַ גנבֿ!

– Rov korev, ir zajt nit fun Lenčne? – ir zajt alejn a ganev!

– Дорогой раввин! Вы не из Ленчно? – сам вор!792.

רעדן איז זילבער, שװײַגן איז גאָלד.

Redn iz zilber, švajgn iz gold.

Слово – серебро, молчание – золото.793.

שאַרפֿן אױף מיר די צײנער? אַלע צײנער זאָלן זײ אַרױספֿאַלן, נאָר איינער זאָל זײ בלײַבן – אויף צײנװײטיק.

Šarfn af mir di cejner? Ale cejner zoln zej arojsfaln, nor ejner zol zej blajbn – af cejnvejtik.

Скалишь на меня зубы? Чтоб вырвали все зубы, но один оставили, и чтоб он болел.794.

שװײַגן איז גאָלד.

Švajgn iz gold.

Молчание – золото.795.

שװײַגן הײסט מסכּים זײַן.

Švajgn hejst maskem zajn.

Молчание – знак согласия.796.

שוסטער, בלײַב בײַ דײַן מלאָכה.

Šuster, blajb ba dajn meloxe.

Не в свои сани не садись.797.

שטאַרבט מען יונגערהײט איז עס אױף דער עלטער װי געפֿונען.

Štarbt men jungerhejt iz es af der elter vi gefunen.

Умирают молодыми, как будто, старость находят.798.

שטאַרבן שטאַרבט מען נאָר אײן מאָל.

Štarbm štarbt men nor ejn mol.

Двум смертям не бывать, а одной не миновать.799.

שטיל װאַסער גראָבט טיף.

Silent waters run deep.

В тихом омуте черти водятся.800.

שײן געװען און געלט געהאַט – דאָס רעכנט זיך ניט.

Šejn geven un gelt gehat – dos rexnt zix nit.

Красивым был и деньги имел - это не считается.


801.

שיט ניט קײן זאַלץ אױף די װוּנדן.

Šit nit kejn zalc af di vundn.

Не сыпь соль на раны.802.

שײן שװײַגן איז שװערער, װי שײן רעדן.

Šejn švajgn iz šverer, vi šejn redn.

Прекрасно молчать тяжелее, чем прекрасно говорить.803.

שײנקײט פֿאַרגײַט און חכמה באַשטײט.

Šejnkejt fargejt un xoxme baštejt.

Не ищи красоты, ищи доброты.804.

שטילע װאַסער גראָבט טיף.

Štilе vaser grobt tif.

Тихая вода роет глубоко. В тихом омуте ч-рти водятся.805.

שמיד דאָס אײַזן כּל־זמן ס׳איז נאָך הײס.

Šmid dos ajzn kolzman s’iz nox hejs.

Куй железо, пока горячо.806.

שפּײַ נישט אין ברונעס, װעסטו נאָך פֿון אים דאַרפֿן װאַסער טרינקען.

Špaj ništ in brunes, vestu nox fun im darfn vaser trinken.

Не плюй в колодец, пригодится воды напиться.
Galina Orlova
 
Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:06

Re: Пословицы на идиш

Сообщение Galina Orlova » 15 окт 2010, 22:58

807.

תּורה איז די בעסטע סחורה.

Tojre iz di beste sxojre.

Тора – лучший товар.Источник: Александр Солдатов
(Ицик Мейерс)

Из народной сокровищницы
Сбоник пословиц
(русский, идиш)
Galina Orlova
 
Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:06

Re: Пословицы на идиш

Сообщение Galina Orlova » 15 окт 2010, 23:12

Насколько я уже понимаю идиш (а понимаю я пока совсем чуть-чуть), я заметила, что переводы некоторых пословиц даются не дословные, а литературные, то есть на русском даётся аналогичная по смыслу пословица. Например:

אַ טאַנץ גײט ניט פֿאַר קײן עסן.

A tanc gejt nit far kejn esn - перводится как "Соловья баснями не кормят" . Я бы, наверное, приблизительно перевела "Танцы не могут быть едой" или "Танцы - никакая не еда" и уже потом добавила бы русский эквивалент. Но это так, к слову. На самом деле я в таком восторге от этих пословиц, что придираться к автору сборника не стану.
Galina Orlova
 
Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:06

Re: Пословицы на идиш

Сообщение Galina Orlova » 05 мар 2011, 17:16

Ди банкирн зогн:
Эс из бесер шлехт цу штейен ейдер гут цу зицн

Банкиры говорят:
Лучше плохо стоять, чем хорошо сидеть
Galina Orlova
 
Сообщения: 1137
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:06

След.

Вернуться в Еврейское местечко

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron